›› Home ›› Nieuws

Tussenkomst Stephanie D'Hose meerjarenplanning

14 december 2020

Tijdens de gemeenteraad van maandag 14 december hield onze fractievoorzitter een tussenkomst over de meerjarenplanning. Lees ze hier integraal.

Beste collega’s,

Ik heb goed geluisterd naar de vorige sprekers en wil hen danken voor hun insteken en reflecties. De meerderheid verdedigt en de oppositie valt aan, dat is op zich niet nieuw.

Wat wel nieuw is, zijn de ongeziene omstandigheden waarin we ons bevinden.

Op het einde van het jaar ontstaat spontaan de neiging om terug te blikken. Terugkijken op wat er geweest is.

Dat is dit jaar niet anders. Alleen hebben we het wellicht het vreemdste jaar in onze naoorlogse geschiedenis achter de rug.

2020 is voor zeer velen een harde dobber geweest. Er was (en is) niet alleen de gezondheidscrisis. Met een gigantische impact op onze zorgsector. Met een fysieke maar ook mentale tol bij vele Belgen.

Maar er is ook de economische crisis. Onze bedrijven, onze ondernemers, onze middenstanders hebben het tot op vandaag bijzonder zwaar. Ook in onze stad. Er zijn niet alleen levens verloren gegaan, ook het levenswerk van velen staat onder grote druk.

Maar belangrijker dan terugblikken is vooruitkijken!

Collega’s,

Een ongeziene storm vergt bijzondere stuurmanskunsten. Het water is woelig geweest maar we sturen onze stad vanuit een duidelijke visie richting betere tijden. En vergis u niet, er komt nog stormweer op ons af, de hemel is nog lang niet opgeklaard. We moeten de koers van het beleid dus weloverwogen bijstellen. Omwille van de financiële omstandigheden maar ook met de gewijzigde maatschappelijke context in het achterhoofd. Dat betekent in eerste instantie de averij beperken en vervolgens het schip verbouwen om robuust, toekomstbestendig én wendbaar te zijn.

Ik wil hierbij vanwege mijn fractie mijn appreciatie en dank uitspreken ten aanzien van de burgemeester.  Burgemeester, u heeft een jaarlang crisismanagement achter de rug en u heeft hierbij de ploeg op daadkrachtige wijze geleid. Een schip heeft een kapitein nodig en dat bent u!

Een ploeg collega’s want zonder aan hetzelfde zeel te trekken zoude we nergens geraakt zijn.

Wat staat hierbij voorop, wat is het kompas van deze meerderheid? Het belang van de Gentenaars en de Gentse handelaars en ondernemers.

Het is onze plicht om het hoofd koel te houden en te doen wat moet: krachtdadig  beleid voeren dat gericht is op de toekomst, de relance in gang zetten, om nog beter te doen dan vroeger, en ondersteunen waar we kunnen. Op maat van en voor iedere Gentenaar en iedere ondernemer of handelaar. Gaande van extra investeringen in het mentaal welzijn tot het ondersteunen van de cultuursector. Gaande van het vrijstellen van terrasbelasting tot het ontwikkelen van nieuwe subsidies om ondernemers een duwtje in de rug te geven.

Maar de bomen groeien niet tot in de hemel en dus vergt goed bestuur ook duidelijke keuzes.

Bepaalde zaken moet je durven uitstellen, herplannen of opnieuw becijferen.

Maar dat betekent niet dat we niet meer investeren. Integendeel. Daarnaast raken we niet aan de onroerende voorheffing of personenbelasting!

Het is vanuit de oppositie uiteraard makkelijk te zeggen dat het onaanvaardbaar is dat dit stadsbestuur projecten voor zich uitschuift,  maar tegelijk ook dat er geen extra inkomsten mogen worden gezocht en bovendien dat het budget in evenwicht moet blijven.

Wel collega’s, dit kan hoor. Als we het budgettair beleid van Zimbabwe overnemen, maar ik denk dat niemand de ambitie heeft om Mugabe achterna te lopen.

Afhankelijk van tussenkomsten(Volgens bepaalde fracties is het enige antwoord op alle vragen het besparen op stadspersoneel. En daar blijft de plaat hangen.

Wel, ik zeg u: dat is de mensen een rad voor de ogen draaien.)

Ik wil hier ook een ongelofelijke pluim geven aan onze ambtenaren. Het stadspersoneel heeft zich zeer flexibel getoond. Bijzonder veel mensen hebben keihard gewerkt en hebben taken opgenomen die compleet buiten hun expertises lagen.

Ik denk bijvoorbeeld aan medewerkers van onze musea die zijn bijgesprongen in de zwaar getroffen woonzorgcentra of de stadsmedewerkers die IVAGO hebben bijgestaan bij de (her)opening van de containerparken.

Terug naar de centen.

De realiteit is helder. We blijven zorgvuldig omspringen met de euro’s. We hebben dat nooit anders gedaan trouwens. Ook nu, in deze uitzonderlijke tijden, leggen we reserves aan en houden we de schuldgraad onder controle.

Dus om bepaalde fracties gerust te stellen: het budget, de centen van alle Gentenaars, is en blijft gezond. Da hoort zo. En dat houden we zo. We hebben daar geen vaccin voor nodig trouwens: met een rekenmachine, goed bestuur en een dosis realisme kom je al heel eind.

Sta me toe om een aantal zaken nog kort te belichten.

Onze economie moet ondersteund worden en onze handelaars en ondernemers staan we bij. Door belastingen vrij te stellen, door subsidiereglementen te ontwikkelen zoals het Doorzetterscontract.

De cultuursector kraakt in al zijn voegen. We laten de vele spelers niet in de kou en doen wat we kunnen. Zowel financieel maar ook door het subsidiëren van projecten als ‘Artiest zoekt school’.

Het was dit jaar gelukkig niet allemaal kommer en kwel.

Zo is de beslissing van de Vlaamse Regering om deze en volgende legislatuur maar liefst 67 mio euro vrij te maken voor de restauratie van de Opera echt historisch. Het project kan nu echt van start gaan en onze stad zal hier wel bij varen.

Er zijn ook de plannen met de Bijlokesite. Naast bijna 5 mio euro vanuit Vlaanderen legt ook de stad ruim 2 mio euro op tafel voor de renovatie van de Materniteit, de uitvalsbasis van enkele unieke culturele instellingen zoals onder andere Ontroerend Goed en Studio Orka.

We blijven investeren in de veiligheid van de Gentenaars en dus ook in onze politiemensen. We maken dit jaar de volgende schijf van 10 extra politiemensen mogelijk zodat we het vooropgestelde groeicijfer van 50 extra flikken voor onze stad aanhouden.

Collega’s, en ik sluit af, de budgetboeken, de wijzigingen aan het Meerjarenplan die voorliggen, het zijn een boel cijfers.

Maar, en ik heb het al vaker gezegd, de cijfers zijn maar een uitdrukking van een visie en een beleid.

De acties van dit bestuur, de bijsturingen en cours de route, zetten in op mensen, op samenwerking, op solidariteit.

Er zijn de afgelopen tijd waardevolle initiatieven ontstaan van onderuit, denk maar aan Covitesse 09 of het feit dat private spelers ongebruikte congresruimte ter beschikking stellen als inloopcentrum.

Als er 1 kenmerk is dat Gentenaars onderscheidt, dan is het Fierheid. Zelfs voor diegene met Westvlaamse roots onder ons. We zin preus. Awel ik ben heel fier op onze stad.

Op al die Gentenaars die zich aan de ingrijpende maatregelen houden om het virus in te dijken. Op al die mensen die zich solidair tonen. Op onze scholen en het onderwijspersoneel. Op al het personeel in de zorg. Op iedereen die het beste van zichzelf geeft.

Het is dié Gentse spirit, die samenhorigheid die ik zo typisch Gents vind.

Ik sluit af met de meest iconische woorden van 2020, van Martine Tanghe: het komt allemaal goed. Ik dank u.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info