›› Home ›› Nieuws

Nieuw politiehuis aan Groendreef stap dichterbij

23 april 2021

Burgemeester Mathias De Clercq wist een nieuwe stap te zetten in het dossier rond het nieuwe politiehuis voor de Gentse politie. Een haalbaarheidsstudie bevestigt dat de Politie Gent haar intrek kan nemen op de site aan de Groendreef waar nu al de federale politie onderdak vindt.

Zo kunnen ze elkaars werking versterken. “Onze flikken verdienen het om in goede omstandigheden te werken. Ik zal me blijven engageren voor dit dossier.” Ook gemeenteraadslid Manuel Mugica Gonzalez is blij dat de burgemeester blijvend zijn schouders zet onder de daadwerkelijke realisatie van dit project.

De Gentse politie droomt al jaren van een nieuw politiehuis, de huidige gebouwen aan Ekkergem zijn tot de tand versleten. Van bij zijn aantreden beloofde burgemeester Mathias De Clercq om er werk van te maken. Hij nodigde verschillende ministers uit naar Gent zodat ze met eigen ogen de slechte staat van de huidige gebouwen konden zien, en pleitte er bij de Regie der Gebouwen voor om de Gentse politie te laten samenhuizen met de federale politie op hun site aan de Groendreef. Een nieuwe studie bevestigt die piste en toont aan dat een gezamenlijke huisvesting op één site nieuwe mogelijkheden opent voor meer samenwerking op operationeel en logistiek vlak in de geest van het geïntegreerde politiemodel. De studie lanceert een voorkeursscenario dat inzet op duurzame nieuwbouw, gedeelde ruimtes en meer publiek groen rondom, wat ook voor de buurt een meerwaarde betekent.

Burgemeester Mathias De Clercq: “Dit is een nieuwe belangrijke stap in dit dossier. We weten nu dat het kan en er vele voordelen verbonden zijn aan een gezamenlijke site, zowel voor de lokale en federale politie, als de buurt. Ik zal dit dossier blijven behartigen zodat we eindelijk onze politiediensten kunnen centraliseren op een duurzame locatie.”

Manuel Mugica Gonzalez: "De stappen die dit stadsbestuur zet zijn historisch te noemen. Ik herinner mij de jaren 70 toen het politiekorps haar onderkomen had in het deel van de stadhuis aan de kant van de Poeljemarkt. Daarna verhuisde het naar 2 café's van 'bedenkelijk allooi' in de Borluutstraat, nu de Belfortstraat. Talloze verhuizen later wordt nu eindelijk écht werk gemaakt van een volledig nieuw gebouw, aangepast aan de behoeften van een modern politiekorps. Dit is een duidelijke blijk van respect voor het harde en delicate werk dat onze Gentse Flikken dag in dag uit leveren."

De verschillende betrokken partijen bekijken nu samen of het scenario kan worden uitgevoerd, rekening houdend met de beschikbare budgetten en met de goedkeuring van alle bevoegde instanties. De buurtbewoners uit de onmiddellijke omgeving van de Groendreef-site krijgen via een bewonersbrief een uitnodiging voor een digitale infosessie begin mei. Het studiebureau zal op dat infomoment meer toelichting geven bij het ontwikkelingsplan.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info