›› Home ›› Nieuws

Mijlpaal voor Zwijnaarde: RUP Technologiepark goedgekeurd

26 november 2021

Na opmerkingen van bewoners, bedrijven en belangenorganisaties past Stad Gent het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Technologiepark nog op verschillende punten aan. Op die manier is Tech Lane Ghent klaar voor de toekomst en wordt maximaal rekening gehouden met de bezorgdheden van de buurt. 

Het RUP is een gezamenlijk project van o.a. schepen Sami Souguir en schepen Sofie Bracke.

De plannen om van Tech Lane Ghent en de Tramstraat in Zwijnaarde een hoogwaardige werk- en studeerplek te maken, inclusief verbeterde mobiliteit, werden eerder al voorgesteld. Na het openbare onderzoek kwamen in totaal 71 opmerkingen en bezwaren binnen.

“We hebben maximaal rekening gehouden met de bezwaren van de buurtbewoners uit de Tramstraat en omliggende straten”, zegt Sami Souguir, schepen van ruimtelijke planning.

Een greep uit de aanpassingen aan de plannen. Het bosje in de noordwesthoek van de site, rond de vroegere op- en afrit van de E40 blijft behouden. De ingeplande bouwzones daar zijn in het definitieve plan geschrapt. Centraal op de site zijn enkele bouwzones vergroot ter compensatie.

De Stad Gent dringt er bij de bedrijven en de UGent op aan om de nodige maatregelen te nemen om lichthinder te beperken afkomstig van serres op de daken van onderzoeksgebouwen.

Buurtbewoners uitten hun bezorgdheid over de hoogte van de mogelijke nieuwbouw ter hoogte van het Huis van de Bouw, ook daar wordt het plan aangepast. “De maximale bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen werd teruggebracht van 15 naar 10 meter. De groene buffer werd dan weer 5 meter breder, van 10 naar 15 meter. Er zijn ook garanties ingebouwd om die groenbuffer te realiseren en zo de privacy van de buurtbewoners te garanderen”, aldus Sami.

Een laatste opmerking betrof de toegang tot de site. In het definitieve plan kan de toegang nog verschuiven, maar er zijn wel strikte voorwaarden. Zo moet er rekening gehouden worden met het waardevolle bos, mag de nieuwe toegang niet voor extra autoverkeer zorgen en mag er geen verharding bijkomen als er elders geen verharding verdwijnt.

Schepen van economie Sofie Bracke treedt bij: "De goedkeuring van het rup is echt heel goed nieuws”. “Dit plan maakt Tech Lane Ghent, onze Gentse Silicon Valley, ruimtelijk toekomstbestendig. Vanuit heel Europa wordt gekeken naar dit unieke wetenschaps- en technologiepark. Met het speerpuntenfonds ondersteunen we grote technologieprojecten in Gent en zetten we onze ambitie als technologiehoofd van Europa kracht bij!”

De bedoeling is dat het ‘Silicon Valley van Gent’ kan blijven groeien, zonder de woonwijk ernaast over te nemen. Het Technologiepark ontwikkelt zich verder als campus. We laten de site niet ongebreideld volbouwen maar kiezen voor een helder patroon met een afwisseling van dicht bebouwde zones en parkstroken. De parken worden zo kwalitatief mogelijk ingericht. Naast bomen en struiken is er ook ruimte voor wandel- of joggingspaden en zitbanken. Groene buffers zorgen voor een duidelijke scheiding aan de zijde van de woningen. De nodige maatregelen worden ook genomen om lichthinder, veroorzaakt door serres op de daken van de onderzoeksgebouwen, tot een minimum te beperken. Op die manier wordt dit een wetenschapspark dat toekomstbestendig is en aantrekkelijk is om te vertoeven.

Christophe Peeters gaf op de commissie nog mee dat de bufferzones absoluut moeten gerealiseerd worden, met name in de zone van de Tramstraat.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.