›› Home ›› Nieuws

Evaluatie proefproject aanduiden bewonersplaatsen

6 mei 2022

In september 2020 startte Stad Gent met een proefproject om parkeerplaatsen voorbehouden voor bewoners beter en dus zichtbaarder aan te duiden. In een tiental straten werd een extra markering aangebracht (een dikke gele lijn met huisjes)

"Een goede zaak" vindt raadslid Christophe Peeters, "want het is absoluut noodzakelijk dat bewonersparkeerplaatsen effectief door bewoners kunnen worden gebruikt. Niet-bewoners die hun wagen parkeren op een voorbehouden plaats krijgen een fikse boete, maar het foutparkeren gebeurt niet altijd moedwillig. En dan is een extra aanduiding uiteraard positief." Hij vroeg een evaluatie van het proefproject aan de bevoegde schepen.

Het proefproject was een actiepunt uit het evaluatierapport van het Parkeerplan. Tijdens dit proefproject ging het mobiliteitsbedrijf na of het beter aanduiden van bewonersplaatsen en kortparkeervakken met nieuwe belijning op de grond zou bijdragen tot minder foutparkeren op bewonersplaatsen en kortparkeerplaatsen. Minder foutparkeren op deze plaatsen leidt tot meer beschikbare plaatsen voor bewoners en minder boetes voor bezoekers.

Voor het project werden twee wijken geselecteerd. In één ‘pilootwijk’ werden bijkomende markeringen aangebracht, in een andere wijk niet zodat die wijk kon dienen als controlewijk.

Uit een analyse van de data voor de pilootwijk en de controlewijk is gebleken dat de beboetingsgraad in de pilootwijk met 5 procentpunten (van 12% naar 7%) afnam, in de controlewijk bleef die ongeveer status quo.

Ook het aantal 'rechtmatige gebruikers' nam in de pilootwijk in de nameting toe. Van 88% voor het aanbrengen van de grondmarkering naar 92,3% na het aanbrengen van de markering – ongeveer 4,5 procentpunten dus. In de controlewijk steeg het aandeel bezoekers in de testperiode van 90,39% naar 91,85%.

"De daling van 5 procentpunten komt neer op ongeveer 40 procent van de beboetingsgraad" klonk het bij Christophe. "Dat is een spectaculair resultaat."

Christophe vroeg bijkomend ook of het mogelijk is de nieuwe markeringen in te voeren voor bijvoorbeeld parkeerplaatsen voor mensen met een beperking of voor laadplaatsen die voorbehouden zijn voor elektrische voertuigen. Ook vroeg hij of het mogelijk is het pilootproject stadsbreed uit te rollen, gelet op de zeer positieve resultaten. 

De schepen liet weten dit nog te zullen onderzoeken.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info