›› Home ›› Nieuws

Filmpjes brengen Gentse politie en jongeren dichter bij mekaar

17 juni 2022

Er zijn wel wat wederzijdse vooroordelen tussen politie en jongeren. De Gentse politie werkt daaraan met chatsessies en ontmoetingsmomenten, en nu ook met een reeks van acht filmpjes waarin Gentse jongeren en politiemensen elkaar ontmoeten.

Burgemeester Mathias De Clercq: “We vinden het heel belangrijk om beide leefwerelden dichterbij mekaar te brengen. Door elkaar recht in de ogen te laten kijken en samen de baan op te sturen, groeit het wederzijds begrip en respect.”

‘Framed’ is een online serie van acht afleveringen waarin Gentse jongeren en politiemensen elkaar ontmoeten, in dialoog gaan en ervaringen delen over thema’s die hen verbinden. Er wordt geen blad voor de mond genomen, iedereen kan zijn gedacht zeggen, maar mag zich ook aan weerwoord verwachten. Het resultaat zijn zeer authentieke en oprechte filmpjes, waarin beide partijen nieuwe inzichten opdoen.

Burgemeester De Clercq: “Onze Gentse politie levert veel inspanningen om een goede verstandhouding op te bouwen met jongeren. Wederzijds respect en vertrouwen zijn daarbij heel belangrijk. Initiatieven zoals Framed helpen om elkaar beter te begrijpen en te werken aan die goede verstandhouding.”

De Gentse politie vindt het als nabije politie zeer belangrijk om een goede relatie te hebben met haar jongeren. Zo zijn er in het korps zes jeugdinspecteurs, die voor de jongeren van hun buurt een luisterend oor, een aanspreekpunt en een spreekbuis naar het beleid toe zijn. Ook de jeugdcoördinator van de Politie Gent zorgt ervoor dat de contacten met de jongeren en partners positief verlopen. Hij coördineert de inspanningen van onze jeugdinspecteurs, van ons contactpunt voor scholen en van het team jeugd binnen de lokale recherche.

Bovendien organiseert het Gentse korps in buurten waar de afstand tussen jongeren en politie merkbaar groot is, ook activiteiten om elkaar beter te begrijpen en te leren vertrouwen. Denk bijvoorbeeld aan jongeren en flikken die samen boksen of gaan voetballen. Deze positieve projecten en initiatieven met en voor jongeren vielen internationaal in de prijzen. Zo ontving het Gentse korps op woensdag 18 mei 2022 de ‘community prijs van Quebec’.

De filmpjes zijn te zien op deze website: www.jongerenenpolitie.be

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info