›› Home ›› Nieuws

Carl komt tussen omtrent het wijkbudget

17 juni 2022

Tijdens de themacommissie over het wijkbudget kwam Carl De Decker tussen op het voorstel omtrent het wijkbudget. Dit wijkbudget is de opvolger van het burgerbudget, dat liep van 2016 tot 2019. 

Het burgerbudget - een subsidielijn voor co-creatie initiatieven en het eerste grote pilootproject in Gent dat bewoners beslissingrecht gaf over een deel van de lokale overheidsbegroting - was een enorm succes. Het wijkbudget is het nieuwe concept dat hieraan een vervolg moet breien. 

De eerste ronde van het wijkbudget (11 wijken) zit er ondertussen op. De animo voor het wijkbudget is groot, groter nog dan het geval was voor het burgerbudget.

De tweede ronde van het wijkbudget (de overige 14 wijken) gaat in september 2022 van start.

Carl had in de commissie enkele vragen voor de schepen: 

"Het betrekken van alle Gentenaars is cruciaal. Hierbij onderstreep ik het woord ‘alle’. De inzet was het bereiken van een ruim en divers publiek door het gebruiken van aangepaste methodieken met de wijkregisseur als het centrale aanspreekpunt. Is men erin geslaagd om de verschillende groepen bewoners te bereiken en te betrekken, ik denk dan in het bijzonder aan Gentenaars met een migratieachtergrond, Gentenaars in armoede en Gentenaars met een beperking. Hoe heeft men dit ervaren? Zal de aanpak voor de tweede ronde gelijklopend verlopen of gewijzigd worden?

In de evaluatie las ik dat het digitale aspect voor heel wat mensen een struikelblok was. Naast het indienen van een dossier op www.wijkbudget.gent zou het ook mogelijk moeten zijn om offline, via een simpel formulier, via een gesprek, ….. een initiatief voor te dragen. Tijdens de eerste ronde werd dit ‘opgevangen’ door de middenveldpartners die zelf een idee registreerden, ofwel werd een voorstel onder een algemeen mailadres van wijkbudget Gent geplaatst. Zal de mogelijkheid om offline een initiatief in te dienen meegenomen worden voor de tweede ronde?"

De schepen liet weten dat er actief is ingezet op zogenaamde 'blinde vlekken' bij kansengroepen waar niemand rond zit. Via de wijkregisseurs zijn er doorgedreven trajecten opgezet bij groepen van Gentenaars waarmee geen enkele partner op vandaag structureel bezig is. Via deze blinde vlekken werden een aantal zaken alsnog opgenomen in het traject rond het wijkbudget. Ook werden overeenkomsten afgesloten om op langere termijn structureel te blijven samenwerken met deze mensen. Ook voor de tweede ronde zal dergelijke werkwijze gehanteerd worden. 

De online drempels vallen grotendeels weg door de keuze om te werken met 'gelote wijkpanels'. Dit is intern een huzarenstukje om op te volgen maar het is een uitdaging die de diensten graag aangaan. Via deze manier van werken zal de tweede ronde hopelijk nog vlotter verlopen.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info