›› Home ›› Nieuws

Filmpjes die jongeren en flikken dichterbij mekaar brengen groot succes

1 juli 2022

De reeks filmpjes op sociale media over de vooroordelen tussen jongeren en de Gentse politie, zijn een groot succes. Elke aflevering heeft gemiddeld 10.000 views. Raadslid Manuel Mugica Gonzalez - die het project van meet af aan toegejuicht heeft - is bijzonder blij dat het concept aanslaat. 

Burgemeester De Clercq verklaart het succes: “Het is een heel authentieke reeks en er worden geen taboes uit de weg gegaan. Dit komt de onderlinge verstandhouding tussen jongeren en politie zeker ten goede.”

Met de reeks ‘Framed’ willen de Gentse Flikken meer Gentse jongeren bereiken en aantonen dat een respectvolle dialoog tussen flikken en jongeren mogelijk is. Elke donderdag verschijnt een nieuwe aflevering op de sociale mediakanalen van de politie. Elke aflevering heeft gemiddeld 10.000 views, de retentieratio, de kijkers die verschillende afleveringen bekijken, bedraagt 20 procent wat veel is voor sociale media. “Het project wordt in zijn algemeenheid zeer positief onthaald”, zegt de burgemeester. “We kregen onder meer heel wat positieve reacties van andere politiezones en ook van het jeugdnetwerk, de FOD Binnelandse Zaken en van Unia. Onze Gentse politie levert veel inspanningen om een goede verstandhouding op te bouwen met jongeren. Wederzijds respect en vertrouwen zijn daarbij heel belangrijk. Initiatieven zoals Framed helpen om elkaar beter te begrijpen en te werken aan die goede verstandhouding, om aan de hand van dergelijk concept over diverse thema’s openlijk en respectvol het maatschappelijk debat te voeren.”

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info