›› Home ›› Nieuws

Gentse heksen op weg naar eerherstel

22 oktober 2022

In Gent werden door de eeuwen heen naar schatting 20 ‘heksen’ ter dood veroordeeld. Het is een duister stuk van de Gentse geschiedenis dat binnenkort extra belicht zal worden. Schepen van cultuur Sami Souguir gaf extra uitleg in de commissie cultuur.

“De heksenvervolging is in tegenstelling tot het algemeen geloof geen middeleeuws fenomeen maar dateert zelfs van de nieuwe tijden. Het hoogtepunt van de heksenvervolging speelde zich af tussen de jaren 1450 en 1750. Voor Gent bestaat er een lijst met 20 van hekserij beschuldigde personen die stierven door terechtstelling of tijdens de ‘ondervraging’. Het gaat om 18 vrouwen en 2 mannen. Heel wat zaken zijn al gedocumenteerd: wie de beulen en baljuws in kwestie waren en bv. de sociale positie van de slachtoffers”, aldus schepen Souguir.

De stad wil die slachtoffers nu een vorm van eerherstel bieden. Er werd een overleggroep samengesteld om te zien op welke manier dat het best gebeurt.

“De eerste conclusie is dat een gedenkplaat een waardevol gebaar is, maar niet volstaat. Het fenomeen van de heksenwaan is te complex om te duiden op één plakkaat. Daarom is een QR-code aangewezen, die toeleidt naar verdiepende informatie en onderbouwing op de website van de Stad Gent. Dat biedt ook het voordeel dat de informatie later nog aangevuld kan worden.”

Qua timing wordt gemikt op het voorjaar van 2023 voor de realisatie van de gedenkplaat - bij voorkeur aan het Sint-Veerleplein – en de link naar de website.

Samen met Historische Huizen Gent wordt tegen volgend schooljaar (2023-24) een goed onderbouwd lespakket samengesteld voor het secundair onderwijs, met bijhorende workshop.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info