›› Home ›› Nieuws

RUP Dampoort eind deze maand op de gemeenteraad

14 februari 2023

Na het openbaar onderzoek legt schepen van ruimtelijke planning Sami Souguir het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Dampoort voor aan de gemeenteraad van februari. Het RUP werd nog op verschillende punten aangepast.

Het RUP werd nog op verschillende punten aangepast. Dit plan moet het pad effenen voor de ondertunneling van de Dampoort. Christophe Peeters kwam tussen op het punt tijdens de commissie.

Door de toekomstige ondertunneling van de Dampoort zal er bovengronds minder verkeer rijden en komt er ruimte vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dampoort bepaalt wat er op die plek mogelijk is en wat niet en zorgt zo voor een juridische basis voor die toekomstige ontwikkelingen.

"Eigenlijk wordt de omgeving van de Dampoort - van de Koopvaardijlaan tot de Kasteellaan - een nieuw stuk Gent. We voorzien er kantoren, appartementen, sociale woningen, twee parken en ruimte voor openbaar vervoer. De bedoeling is om in 2027 de graafwerken voor de tunnel te kunnen starten" klinkt het bij schepen van ruimtelijke planning Sami Souguir.

Van 1 augustus tot en met 29 september 2022 liep er een openbaar onderzoek. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) ontving in totaal 12 opmerkingen en bezwaren en maakte op basis daarvan een advies op voor de Stad.

Uit de bezwaren komen een aantal aandachtspunten naar voren. Zo zal Stad Gent samen met de Vlaamse overheid aandacht schenken aan het ontwerp van de tunnel om overlast voor de omgeving te vermijden en verder onderzoek voeren naar de mogelijke milieu-impact en effecten van milderende maatregelen ter hoogte van de tunnelmonden, een bezorgdheid die Christophe Peeters formuleerde tijdens de commissie.

Omdat er zoveel vraag naar is en omdat de omgeving zich ertoe leent, laat het RUP ook studentenhuisvesting toe. De Stad benadrukt dat nieuwe gebouwen in deze zone het zicht vanaf het station richting de binnenstad en het zicht richting de Oude Dokken, niet mogen hinderen.

De parking in de zone van het transferium (overstapplaats naar verschillende soorten openbaar vervoer) blijft beperkt in capaciteit. Naast pendelaars en werknemers zal de parking ook door buurtbewoners gebruikt kunnen worden. In de zone ten zuiden van de Dampoort vraagt de Stad dan weer extra aandacht voor het effect van de geluidsweerkaatsing bij de inplanting van gebouwen langs de stadsring en voor een mooie afwerking van de betrokken gevels naar de ring toe.

Wie in de toekomst een omgevingsvergunning aanvraagt, moet extra aandacht hebben voor milieu- en klimaatmaatregelen. Zo vraagt de Stad om na te denken over duurzame energie en duurzaam transport, bijvoorbeeld door elektrische laadpalen te voorzien, en over de manier waarop de parkeerplaatsen die men bouwt maximaal gebruikt kunnen worden.

Op een aantal voorstellen kon de Stad niet ingaan, meer bepaald de vraag om minder kantoren te voorzien en de vraag om de bouwhoogte op te trekken. Ook op de vraag om terreinen braak te laten liggen, gaat de Stad niet in. In de zone ten zuiden van de Dampoort houdt de Stad tot slot vast aan de keuze om hier enkel sociale huisvesting te voorzien.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info