›› Home ›› Nieuws

Zebrapad rotonde Sint-Annaplein ter hoogte van Keizer Karelstraat wordt geherlokaliseerd

24 april 2023

Bij het oprijden van de rotonde van het Sint-Annaplein vanuit de Keizer Karelstraat bevindt zich onmiddellijk rechts een zebrapad naar het parkje in het midden van de rotonde. Dit creëert een onveilige situatie aangezien bestuurders die vanuit de Keizer Karelstraat de rotonde willen oprijden vooral heel aandachtig moeten zijn voor auto’s en fietsers die op de rotonde van links komen (waar de zichtbaarheid door het parkje sowieso al beperkt is).

Vaak worden deze bestuurders pas na het oprijden van de rotonde verrast door eventuele overstekende voetgangers op het betreffende zebrapad. Christophe Peeters plaatste deze onveilige situatie op de radar bij de schepen van mobiliteit die de mogelijkheid tot verplaatsing liet onderzoeken. Het resultaat van dit onderzoek was overduidelijk.

Christophe ging in eerste instantie zelf ter plaatse om een mogelijkse oplossing voor deze onveilige situatie te bekijken. "Het verplaatsen van dit zebrapad naar de linkerkant (bekeken vanuit de Keizer Karelstraat), zou dit probleem opvangen. Bijkomend voordeel is dat bestuurders die zich al op de rotonde bevinden en willen afslaan naar de Keizer Karelstraat in dat geval zullen vertragen voor het zebrapad en bij het afslaan meer oog zullen hebben voor fietsers die op de rotonde verder rijden en die ze dus moeten kruisen bij het afslaan. De oversteekafstand zou met een zebrapad op die plaats bovendien merkelijk korter zijn dan in de huidige situatie."

Het antwoord van de schepen was dan ook overduidelijk “JA”: de oversteek is korter, het gemotoriseerd verkeer zal vertragen om de Keizer Karelstraat in te draaien en de omloopfactor naar de ingang van het parkje is niet groot.

De nieuwe locatie wordt nu verder onderzocht door het mobiliteitsbedrijf. De zichtlijn van het verkeer op de overstekende voetganger moet absoluut worden verzekerd en er moet voldoende plaats zijn opdat de voetganger zich zichtbaar kan opstellen. Wordt dus zeker vervolgd!

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info