›› Home ›› Nieuws

Stad Gent aan de slag met aanbevelingen uit audit aanpak stormweer

21 december 2023

Stad Gent gaat aan de slag met de aanbevelingen die vermeld staan in het auditrapport dat door de burgemeester werd bevolen na afloop van storm Ciaran. 

Zo wordt de bestaande leidraad voor stormweer geformaliseerd tot een Actiekaart Storm, zal dienst Noodplanning voortaan ook de code ‘donkergeel’ hanteren en zal de Stad vanaf code oranje via een automatisch burgemeestersbesluit een betredingsverbod instellen voor parken, bossen en begraafplaatsen.

Na de noodlottige ongevallen van 2 november beval de burgemeester onmiddellijk een intern onderzoek naar de flows en procedures die van toepassing zijn bij stormweer. Het intern auditcomité van Stad Gent, onder voorzitterschap van gemeenteraadsvoorzitter Christophe Peeters, leverde de audit op met 10 concrete aanbevelingen voor de toekomst.

De audit stelt dat de Stad goed is georganiseerd om geïnformeerd te zijn over aangekondigde stormen en dat de aanpak van stormweer wordt vervat in het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) van de Stad Gent. De algemene procedures zijn zo opgemaakt dat ze kunnen dienen voor zoveel als mogelijk omstandigheden en fenomenen, dus ook stormen. Daarnaast hanteren de noodplanningscoördinatoren van de Stad een specifieke interne leidraad ‘Storm en Onweer’ zodra zij een stormwaarschuwing krijgen. Daarin is actie voorzien vanaf code oranje. Deze manier van werken werd gevalideerd na storm Eunice en werd nadien ook toegepast bij het noodweer in juni 2023.

De audit geeft mee dat het aangewezen is om de bestaande interne leidraad ‘Storm en Onweer’ verder te formaliseren en te herwerken tot een aparte Actiekaart Storm die deel uitmaakt van het ANIP. Ondertussen werd deze actiekaart opgesteld en gevalideerd door de Gemeentelijke Veiligheidscel. Deze zal geagendeerd worden op de gemeenteraad van januari. De Actiekaart Storm bevat net zoals de eerdere leidraad een stappenplan met welke afspraken en stappen dienen genomen te worden volgens de door het KMI afgekondigde kleurcode en de daarbij horende instructies van het KMI.

Nieuw in de actiekaart is de categorie ‘donkergeel’. Vroeger gebeurde bij code geel geen pre-alarmering, conform de richtlijnen van het KMI. Voortaan zal de noodplanningscoördinator bij code geel de groendienst bevragen wat de inschatting is van de impact van de voorspelde wind op bomen. Ook Brandweer en Politie zullen worden bevraagd over de veiligheidsrisico’s. Indien er impact wordt verwacht zal de toegang tot parken, bossen en begraafplaatsen worden verboden en wordt de Gemeentelijke Veiligheidscel samengeroepen. Nog nieuw is dat bij code oranje voortaan onderscheid wordt gemaakt in de voorbereidingstijd die er is tussen de afkondiging van de code en het effectief ingaan ervan. Wanneer er minder dan 6u tijd is, zal een vaste set aan maatregelen genomen worden zoals een automatisch verbod op betreding van parken, bossen en begraafplaatsen en een reeks automatische communicatie-acties. Bij code rood zal de Stad voortaan een BE-Alert sturen naar àlle mobiele telefoons die zich bevinden onder de masten op Gents grondgebied.

“Als Stad kijken we kritisch naar onze interne processen. De audit heeft duidelijk gemaakt dat de Stad al heel wat doet, maar dat er ook nog verbeterpunten zijn. Die pakken we nu aan”, aldus burgemeester Mathias De Clercq.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info