›› Home ›› Nieuws

Burgemeester kaart opnieuw overbevolking gevangenis aan

1 maart 2024

Burgemeester Mathias De Clercq heeft een burgemeestersbevel uitgevaardigd naar aanleiding van de overbevolking in de gevangenis van Gent, waar momenteel 65 mensen op de grond slapen. Hij dringt er bij de hogere overheden aan op het opleggen en respecteren van de maximumcapaciteit.

Het bevel is gericht aan het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie. 

"Ik heb al meerdere keren de overbevolking in onze Gentse gevangenis aangeklaagd. De situatie is een tijd beter geweest, maar is nu opnieuw verslechterd. Ik ben samen met de gouverneur enkele weken geleden langsgegaan om de situatie vast te stellen en te bespreken. Bovendien zijn er ook gedetineerden die totaal niet thuishoren in een gevangenis omwille van psychische problematieken. Dit is zowel voor de gevangenen als de cipiers onhoudbaar.", stelt burgemeester Mathias De Clercq. Hij pleit voor een absolute maximumcapaciteit: tegen 15 april moet het aantal grondslapers gehalveerd zijn, tegen 1 juni moet het zijn weggewerkt.

Burgemeester Mathias De Clercq: "Dit is uiteraard geen louter Gents fenomeen, alle Belgische gevangenissen kampen daar mee. Er moeten dus dringend structurele oplossingen komen. Als lokale overheid hebben we hierin geen bevoegdheid, maar ik zal alles in het werk stellen om deze problematiek te blijven aankaarten. Ik zal hiervoor mijn verantwoordelijkheid blijven opnemen. En ik vraag uitdrukkelijk dat iedereen hier zijn rol opneemt."

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info