›› Home ›› Nieuws

3,7 miljoen euro voor Ledeberg

15 november 2011

Het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg Leeft’ kan rekenen op een fi nanciële injectie van 3,7 miljoen euro. Met die middelen zal Stad Gent de wijk nieuw zuurstof inblazen. Zo zal Ledeberg een pak groener worden. Goed nieuws voor de Ledebergenaars die al jaren snakken naar meer ontspanningmogelijkheden in openlucht. Met het Keizerspark werd al een eerste goede aanzet gegeven. Op zonnige dagen trekt het park heel wat zonnekloppers aan.

Maar Ledeberg wordt nog groener in de nabije toekomst. De stad gaat met de middelen het parkje aan de Botermarkt, waar het seniorenclubhuis ligt, opnieuw aanleggen. Het 5.600 vierkante meter grote parkje wordt momenteel amper benut. Ook het buurtparkje aan Cotton Island is nog te weinig bekend. De stad gaat het parkje daarom beter bereikbaar maken.

Er komt ofwel een fi etsers- en voetgangersbrug of een pad langs de Fransevaart, tussen het fi etspad dat uit het Keizerspark komt en het nieuwe buurtparkje. Het is ook de bedoeling dat de hobbelige Fransevaart opnieuw wordt aangelegd.

Tot slot wordt aan de Fransevaart het Opleidings- en tewerkstellingscentrum van het OCMW gesloopt. Er komen woningen, kantoren en winkels in de plaats. De Stad zal een deel van de gronden gebruiken om een doorsteek te maken vanuit het centrum van Ledeberg naar de Fransevaart. Op die manier wordt het Keizerspark beter bereikbaar. De werken zijn gepland in 2013-2014.

Info: www.ledebergleeft.be.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.