›› Home ›› Nieuws

Nieuws

9 oktober 2014 - De Stad Gent gaat de stedelijke administratie fors vereenvoudigen. Tegen 2019 doet de stad het met 434 personeelsleden minder. Hierdoor bespaart de stad 19 miljoen euro op personeelskosten. Lees meer...

 


22 september 2014 - Het dienstencentrum van Ledeberg staat al enkele jaren in de stijgers voor renovatie. De oorspronkelijke deadline van 2010 werd wegens onverwachte stabiliteitsproblemen en andere tegenslagen al enkele keren achteruitgeschoven. Tijdens de rondleidingen voor de buurt vorig jaar was al duidelijk dat er nog heel wat werk aan de winkel zou zijn. Lees meer...

 


22 september 2014 - Buurtbewoners uit  Drongen meldden dat zij veel geluidsoverlast ondervinden door de tijdelijke noodbrug om de toegang tot de Assels te verzekeren. Eerdere maatregelen zoals het herstellen van losgekomen onderdelen, het plaatsen van een snelheidsindicatiebord en infobord, blijken niet het gewenste effect te heben. Er zou nog steeds geluidsoverlast vastgesteld worden van meer dan 100 dB, zowel overdag als 's nachts.   Lees meer...

 


10 juli 2014 - Veneco² (intercommunale voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling) heeft de ambitie om met een frisse aanpak haar vennoten en ondernemingen oplossingen op maat én op korte termijn aan te reiken. Lees meer...

 


10 juli 2014 - De provincie Oost-Vlaanderen en Electrabel hebben een intentieverklaring ondertekend voor de realisatie van windparken met mogelijkheid tot rechtstreekse participatie door de burgers. Het betreft windparken in de concentratiezone Eeklo-Maldegem, alsook de zone langs de E40. Lees meer...

 


10 juli 2014 - Het OCMW keurde in april de Ouderenbeleidsnota goed die Gent van 2014 tot 2019 op weg zet naar een leeftijdsvriendelijke stad. "Zaken als buurtgerichte werking, intergenerationele projecten en afbouwen van het gesloten karakter van de clubhuizen, komen aan bod, maar belangrijkst zijn onze liberale thema’s", zegt OCMW-raadslid Carl De Decker. Lees meer...

 


10 juli 2014 - De federale regering besliste om de verschillende terugbetalingspercentages aan de OCMW’s voor het leefloon te verhogen met 5%. Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block erkent en versterkt op die manier de belangrijke rol van de OCMW’s als lokale regisseur inzake armoedebestrijding. Lees meer...

 


10 juli 2014 - Een goed en performant onderwijs stelt iedereen in staat zich te ontwikkelen tot een onafhankelijk individu, zodat zij zelf vorm kunnen geven aan het leven. Onderwijs is een krachtig instrument om alle mensen, ongeacht hun afkomst, gelijke kansen te geven en iedereen een betere toekomst te garanderen. Lees meer...

 


10 juli 2014 - Ook tijdens de zomermaanden is het vaak koppen lopen in de stad. Helaas is het gedrag van heel wat fietsers in het voetgangersgebied een steeds weerkerende ergernis bij heel wat centrumbewoners, handelaars en bezoekers. Lees meer...

 


10 juli 2014 - De jaarrekening 2013 is veel beter dan verwacht dankzij de genomen financiële maatregelen. De rekening toont een algemeen begrotingsresultaat van 37,8 miljoen euro. Het resultaat van het dienstjaar 2013 voor de stad is negatief (2,9 miljoen euro), maar bij de opmaak van het meerjarenplan was een negatief resultaat ingeschat van 29,8 miljoen euro, dus ruim het tienvoudige. Lees meer...

 


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   45     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.