›› Home ›› Nieuws

Nieuws

20 maart 2017 -

Kraken kan voor OpenVld niet. Daarover kan geen dubbelzinnigheid bestaan. Het is een grove aantasting van het eigendomsrecht, toch een pijler van onze maatschappij.

Het federaal parlement is bevoegd en onze Open Vld-parlementsleden werken hard aan nieuwe regels die kraken voortaan onmogelijk moeten maken. In de pers is ondertussen uitvoerig bericht over een akkoord over het strafbaar maken van kraken en over het versnellen van de procedure tot uitzetting. Dit initiatief is in 2013 opgestart door Mathias De Clercq en is in 2015 overgenomen door Egbert Lachaert, die er nu aan verder werkt.

Lees meer...

 


15 maart 2017 - De vier federale meerderheidspartijen Open Vld, N-VA, CD&V en MR zijn na overleg met het kabinet van bevoegd minister Geens tot een akkoord gekomen over hoe kraken beter kan worden aangepakt. De principes rond een nieuw wetsvoorstel werden vastgelegd en de teksten worden de komende dagen gefinaliseerd. Lees meer...

 


Nieuw dienstencentrum voor Drongen
13 maart 2017 - Drongenaars beschikkken over een nieuw dienstencentrum op de plek van het voormalige politiecommissariaat. De gelijkvloerse verdieping op het Drongenplein werd volledig gerenoveerd zodat het Dienstencentrum Drongen hier zijn intrek kon nemen. Vanaf maandag 13 maart kan de burger hier terecht aan de nieuwe loketten van Dienst Burgerzaken en Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen. Lees meer...

 


Criminaliteit in Gent daalt verder

13 maart 2017 - Voor het derde jaar op rij is de geregistreerde criminaliteit in Gent gedaald. Vooral de woninginbraken, gauwdiefstallen en diefstallen met geweld daalden in 2016, net zoals het aantal auto- en motordiefstallen. Ook het aantal fietsdiefstallen daalde ten opzichte van het jaar daarvoor. Lees meer


8 maart 2017 - Naast het woonzorgcentrum Zonnebloem in Zwijnaarde bouwt het OCMW momenteel 27 assistentiewoningen. De bouw zit in een vergevorderd stadium. Interesse? Kom naar een infosessie. Lees meer...

 


Infrastructuurwerken Tech Lane Ghent van start
3 maart 2017 - Deze maand starten de infrastructuurwerken voor het nieuwe bedrijvenpark 'Tech Lane Ghent', voorheen Eiland Zwijnaarde. Er komt een kenniszone van 35 hectare, met plaats voor bedrijven die zich specialiseren in watergebonden distributie, logistiek, transport en kenniseconomie."'Tech Lane Ghent is een bijzonder belangrijk project voor de verdere uitbouw van onze Gentse kenniseconomie. Naar verwachting zullen er 2.000 arbeidsplaatsen bijkomen op de volledige site", aldus Mathias De Clercq. Lees meer...

 


Overzicht inkomsten mandatarissen Open Vld Gent

22 februari 2017 - Zoals aangekondigd maakt Open Vld Gent de inkomsten uit de verkozen mandaten, en de daaruit afgeleide mandaten, van haar lokale mandatarissen bekend. De bedragen zijn nettobedragen per jaar, na partijafdracht, berekend op basis van de fiches 2015.

Het overzicht is opgemaakt op basis van informatie verkregen bij de betrokken mandatarissen.

Mick Daman
Voorzitter Open Vld Gent

vergoedingen_mandatarissen_2015.pdf


15 februari 2017 - Op de extra gemeenteraad over Publipart hebben de meerderheidspartijen beslist om volledige openheid te geven over hun publieke en private mandaten. Er komt een bijkomend kader voor ethisch beleggen en een loonplafond voor burgemeester en schepenen. De reeds geplande uitstap uit Publipart en Publilec wordt verder uitgevoerd, zonder vergoeding voor de zetelende bestuurders. Lees meer...

 


9 februari 2017 - Het Stadsbestuur heeft op 9 februari 2017 beslist de verplichte vergunning voor het schenken van gegiste en/of sterke dranken op ‘occasionele drankgelegenheden’ af te schaffen. Dat bespaart de organisator heel wat administratieve rompslomp. Lees meer...

 


2 februari 2017 - Met een record aantal transacties en een daling van de leegstand kende de Gentse kantorenmarkt in 2016 een verdere positieve dynamiek. Met 118 geregistreerde transacties was 2016 een absoluut recordjaar. In totaal werd er hierbij iets meer dan 54.000m² kantooroppervlakte verhandeld, dit is 1.500m² meer dan in 2015. Voor het eerst sinds een aantal jaren is ook de leegstand opnieuw gedaald van 5,9% in 2015 tot 5,6% in 2016. "Deze cijfers tonen aan dat Gent over een gezonde, evenwichtige kantorenmarkt beschikt", aldus Mathias De Clercq. Lees meer...

 


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   50   60     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.