›› Home ›› Nieuws

Nieuws

Gents stadsbestuur bereikt akkoord over budget 2018
25 oktober 2017 - Het college van burgemeester en schepenen heeft een akkoord bereikt over het budget 2018. Ook in het laatste jaar van de huidige bestuursperiode wordt ruimte gemaakt voor antwoorden op nieuwe vragen en noden van de Gentenaars. Bovendien kan het college in december aan de gemeenteraad een meerjarenplan in evenwicht presenteren tot en met 2021, halfweg de volgende legislatuur. Lees meer...

 


Cédric gaat, Frank komt

Cédric gaat, Frank komt
12 oktober 2017 - Onlangs besliste OCMW-raadslid Cédric Verschooten om buiten Gent te gaan wonen, bijgevolg kan hij zijn mandaat als raadslid niet verder zetten. Hij gaf zijn ontslag met ingang van 10 oktober. We willen Cédric bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de partij maar ook voor het OCMW. Cédric manifesteerde zich steeds als een positief kritisch OCMW-raadslid met een bijzonder sociaal rechtvaardigheidsgevoel en fraude intolerant. Cédric wordt in de OCMW-raad opgevolgd door Ere-Schepen Frank Wijnakker. Frank was reeds in de vorige legislatuur OCMW-raadslid van oktober 2009 tot april 2012. Hij kent de knepen van het vak en zal er meteen kunnen invliegen. Welkom terug Frank!


Snel werk maken van Gents actieplan kraken
6 oktober 2017 - Mede onder impuls van Open Vld keurde de Gentse gemeenteraad vorige week unaniem een voorstel goed voor de opmaak van een actieplan kraken. Fractievoorzitter Sami Souguir liet er geen misverstand over bestaan: "Als Open Vld zijn wij tegen élke vorm van kraken, om welke reden dan ook. Van andermans eigendom blijf je af, punt." Lees meer...

 


Open VLD Gent verwacht snel initiatief rond Gents actieplan kraken
6 oktober 2017 - Het heeft aardig wat voeten in de aarde gehad, maar na maanden van onderhandelen en ettelijke vertragingsmanoeuvres, keurde de plenaire Kamer vandaag het wetsvoorstel goed dat kraken eindelijk strafbaar moet stellen. Met de nieuwe wet krijgen politie en justitie eindelijk meer mogelijkheden om sneller en kordater op te treden tegen het kraken van zowel bewoonde, als onbewoonde panden. Lees meer...

 


Voor het eerst grootschalige restauratie grafheuvel Campo Santo
4 oktober 2017 - De Stad investeert een half miljoen euro in de restauratie van eeuwenoude graven op de grafheuvel van Campo Santo. Nadat ze bijna 200 jaar blootgesteld zijn aan allerlei weersomstandigheden hebben verschillende graven al jarenlang nood aan een opknapbeurt. Het is voor het eerst dat een grootschalige restauratie van monumentale graven voorzien wordt. "Het was nu of nooit voor verschillende graven op de grafheuvel van Campo Santo", verduidelijkt Sofie Bracke, bevoegd voor Burgerzaken. Lees meer...

 


Stad Gent ondersteunt innovatief Stadslabo Timelab op nieuwe locatie
29 september 2017 - Sinds 1 september bevindt het makersatelier en kunstenaarswerking van Timelab zich in een tijdelijke invulling in de Kogelstraat 34. Na 7 jaar postvatten in de Brusselsepoortstraat liep het huurcontract daar ten einde. De tijdelijke invulling bevindt zich in wat vanaf 2020 een bruisend nieuwe hub voor maakbedrijvigheid zal worden. Het pand zal volledig gerenoveerd worden. Lees meer...

 


Gentenaars hoeven geen drie keer te zetelen bij verkiezingen

Gentenaars hoeven geen drie keer te zetelen bij verkiezingen
26 september 2017 - "Een kleine 400 Gentenaars worden niet meer opgeroepen om tijdens de verkiezingen van 2018 te zetelen als bij- of voorzitter omdat zij hun burgerplicht al vervulden", dat antwoordde schepen van Burgerzaken Sofie Bracke tijdens de gemeenteraad op een vraag van raadslid Stephanie D'Hose. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 houdt de dienst Burgerzaken bij wie zetelde als bij- of voorzitter in een stem- of telbureau. 4200 Gentenaars zetelden sinds 2012 al één keer. 396 Gentenaars zetelden zowel voor de verkiezingen van 2012 als die van 2014 en krijgen dus niet meer de vraag om nog te zetelen. Uiteraard kunnen mensen zich wel nog als vrijwilliger opgeven, ook als ze al 2 keer of meer zetelden.


2,5 miljoen euro voor Design museum Gent
25 september 2017 - Minister van Cultuur Sven Gatz maakt 2,5 miljoen euro vrij voor de uitbreiding met een nieuwe vleugel van het Design museum Gent. Dat antwoordt hij op een schriftelijke vraag van volksvertegenwoordiger Mathias De Clercq die erg tevreden reageert op het nieuws: “Het Design museum Gent kan hiermee de noodzakelijke uitbreiding met een nieuwe, multifunctionele vleugel realiseren waarnaar er al lang wordt gestreefd. Dit is zeer goed nieuws voor de bruisende culturele pool die Gent is.” Lees meer...

 


Brandweer volgt situatie onkruidbranders op
21 september 2017 - Sinds het in Vlaanderen verboden is om nog pesticiden zoals Roundup te gebruiken gaan veel mensen op zoek naar alternatieven en kwamen zo vaak bij onkruidbranders uit. De brandweer waarschuwt voor brandgevaar en verschillende brandweerkorpsen riepen mensen al op te stoppen om onkruid te verdelgen door middel van allerhande brandertjes. Lees meer...

 


Mathias inviteert: kom naar de Stedendag van Open Vld op 14 oktober!


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   50   66     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.