›› Home ›› Nieuws

Nieuws

Criminaliteit in Gent daalt verder

13 maart 2017 - Voor het derde jaar op rij is de geregistreerde criminaliteit in Gent gedaald. Vooral de woninginbraken, gauwdiefstallen en diefstallen met geweld daalden in 2016, net zoals het aantal auto- en motordiefstallen. Ook het aantal fietsdiefstallen daalde ten opzichte van het jaar daarvoor. Lees meer


8 maart 2017 - Naast het woonzorgcentrum Zonnebloem in Zwijnaarde bouwt het OCMW momenteel 27 assistentiewoningen. De bouw zit in een vergevorderd stadium. Interesse? Kom naar een infosessie. Lees meer...

 


Infrastructuurwerken Tech Lane Ghent van start
3 maart 2017 - Deze maand starten de infrastructuurwerken voor het nieuwe bedrijvenpark 'Tech Lane Ghent', voorheen Eiland Zwijnaarde. Er komt een kenniszone van 35 hectare, met plaats voor bedrijven die zich specialiseren in watergebonden distributie, logistiek, transport en kenniseconomie."'Tech Lane Ghent is een bijzonder belangrijk project voor de verdere uitbouw van onze Gentse kenniseconomie. Naar verwachting zullen er 2.000 arbeidsplaatsen bijkomen op de volledige site", aldus Mathias De Clercq. Lees meer...

 


Overzicht inkomsten mandatarissen Open Vld Gent

22 februari 2017 - Zoals aangekondigd maakt Open Vld Gent de inkomsten uit de verkozen mandaten, en de daaruit afgeleide mandaten, van haar lokale mandatarissen bekend. De bedragen zijn nettobedragen per jaar, na partijafdracht, berekend op basis van de fiches 2015.

Het overzicht is opgemaakt op basis van informatie verkregen bij de betrokken mandatarissen.

Mick Daman
Voorzitter Open Vld Gent

vergoedingen_mandatarissen_2015.pdf


15 februari 2017 - Op de extra gemeenteraad over Publipart hebben de meerderheidspartijen beslist om volledige openheid te geven over hun publieke en private mandaten. Er komt een bijkomend kader voor ethisch beleggen en een loonplafond voor burgemeester en schepenen. De reeds geplande uitstap uit Publipart en Publilec wordt verder uitgevoerd, zonder vergoeding voor de zetelende bestuurders. Lees meer...

 


9 februari 2017 - Het Stadsbestuur heeft op 9 februari 2017 beslist de verplichte vergunning voor het schenken van gegiste en/of sterke dranken op ‘occasionele drankgelegenheden’ af te schaffen. Dat bespaart de organisator heel wat administratieve rompslomp. Lees meer...

 


2 februari 2017 - Met een record aantal transacties en een daling van de leegstand kende de Gentse kantorenmarkt in 2016 een verdere positieve dynamiek. Met 118 geregistreerde transacties was 2016 een absoluut recordjaar. In totaal werd er hierbij iets meer dan 54.000m² kantooroppervlakte verhandeld, dit is 1.500m² meer dan in 2015. Voor het eerst sinds een aantal jaren is ook de leegstand opnieuw gedaald van 5,9% in 2015 tot 5,6% in 2016. "Deze cijfers tonen aan dat Gent over een gezonde, evenwichtige kantorenmarkt beschikt", aldus Mathias De Clercq. Lees meer...

 


27 januari 2017 - De voorbije gemeenteraad stelde fractievoorzitter Sami Souguir de afgedwongen randvoorwaarden voor de invoering van het circulatieplan nog eens scherp en wees Open Vld het voorstel af om de invoering van het circulatieplan met een jaar uit te stellen. Als Open Vld-fractie hebben we steeds gesteld dat het circulatieplan niet kan ingevoerd worden zolang de afgedwongen randvoorwaarden niet zijn vervuld. Het voorstel kwam er echter 70 dagen voor de invoering, terwijl de realisatie van de randvoorwaarden nog volop aan de gang is én op schema zitten. Lees meer...

 


27 januari 2017 - De belangrijkste fietsassen en schoolomgevingen worden gestrooid, maar sommige wegen ernaartoe liggen er soms spiegelglad bij. Sami Souguir suggereerde dan ook om het winterplan in de fietsrouteplanner van Stad Gent op te nemen. Lees meer...

 


20 januari 2017 - Een geboorteakte voor uw mutualiteit, een attest van woonst om uw verhuis door te geven aan uw energieleverancier of een uittreksel uit een overlijdensakte voor uw werkgever,… Iedere Gentenaar heeft wel eens een bepaald attest of uittreksel nodig. Schepen Sofie Bracke zorgde ervoor dat het opvragen en ontvangen van zo’n document nu 7/7 en 24/24u digitaal kan via www.stad.gent. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   26   27   28   29   50   61     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.