›› Home ›› Nieuws

Nieuws

13 december 2016 - Als de weersomstandigheden geen roet in het eten gooien, dan gaat de Brusselsepoortstraat op woensdag 21 december 2016 weer open voor alle verkeer. Ook tramlijnen 21 en 22 kunnen vanaf dan opnieuw vlot door de straat rijden. Lees meer...

 


12 december 2016 - 1 op 6 zelfstandigen hebben een inkomen onder de armoedegrens. Het OCMW werkte, onder liberale impuls,  een kader uit waarbij onder strikte voorwaarden tijdelijk financiële steun aan zelfstandigen in moeilijkheden kan verleend worden. Carl De Decker : “Zelfstandigen in moeilijkheden hebben net als andere burgers recht op maatschappelijke dienstverlening”.  Lees meer...

 


28 november 2016 - “Op de parking van Delhaize en C&A in de Bloemekenswijk zullen bewoners  binnenkort de mogelijkheid krijgen na de openingsuren te parkeren. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de aanpak van het parkeerprobleem waar deze dichtbevolkte wijk nu al jaren mee te kampen heeft”, aldus gemeenteraadslid Mehmet Sadik Karanfil. Lees meer...

 


28 oktober 2016 - Op donderdag 27 oktober lanceerde schepen Mathias De Clercq tijdens het evenement ‘Ondernemen in Vlaanderen’ de Startersfabriek. Die Startersfabriek moet uitgroeien tot een digitaal en fysiek platform dat alle startersinitiatieven in Gent bundelt. "Gent staat al bekend als dé stad voor starters en start-ups. Met de Startersfabriek zetten we opnieuw een grote stap vooruit om het startersklimaat in Gent verder aan te wakkeren", aldus Mathias. Lees meer...

 


26 oktober 2016 - Schepen van Financiën Christophe Peeters kan opnieuw een budget in evenwicht voorstellen en dit tot en met 2020. Dankzij volgehouden streng financieel beleid kan er 20 miljoen euro worden vrijgemaakt voor onder andere de uitbreiding van het politiekorps met 30 inspecteurs, de aanwerving van een overlastcoördinator en verhoogde aanpak van sluikstorten. Lees meer...

 


20 oktober 2016 - Het nieuwe circulatieplan voor de binnenstad, dat in april 2017 in voege gaat, is geen statisch plan. Na uitgebreide dialoog met verschillende doelgroepen werd het plan verder verfijnd. Dit leidde tot een hele reeks wijzigingen van het circulatieplan. Wij hebben ze voor u opgesomd. Lees meer...

 


15 oktober 2016 - Op zaterdag 15 oktober organiseerde Open Vld Gent zijn interne voorzitters- en bestuursverkiezing. 51 bestuursleden en een voorzitter moesten verkozen worden voor de komende 3 jaar. Elk lid van Open Vld Gent kon kandidaat zijn en zijn stem uitbrengen, 242 leden kwamen stemmen in het liberaal Archief in Gent. Voor het voorzitterschap was uittredend voorzitter Mick Daman de enige kandidaat, er moest dus niet apart gekozen worden voor de voorzitter. Hij haalde wel de tweede meeste stemmen voor het bestuur.  Bij de mandatarissen behaalde Eerste Schepen en kandidaat-burgemeester Mathias De Clercq de meeste stemmen, gevolgd door de schepenen Christophe Peeters en Sofie Bracke, en fractieleider Sami Souguir. Camille Daman sluit als jongste gemeenteraadslid de top 5 van de mandatarissen. Lees meer...

 


7 oktober 2016 - Met het nieuwe bedrijfsvervoerplan stimuleert Stad en OCMW Gent haar personeel om te kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer. De fietsvergoeding werd verhoogd en men kan kiezen voor gratis abonnementen voor trein en tram. Hiernaast worden er ook (elektrische) pendelfietsen aangeboden. En wie gebruik maakt van de trein of parkeert op een P&R, kan ook een plooifiets aanvragen. Lees meer...

 


7 oktober 2016 - Met de subsidie voor Duurzame Wijken wil de Stad Gent bewoners en bewonersverenigingen aanzetten samen projecten op te zetten om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen. De projecten kunnen gaan van het samen isoleren van daken, het koppelen van een warmtenet van een bedrijf met de wijk tot het samen participeren in duurzame energiebronnen. Lees meer...

 


30 september 2016 -

Het lijkt de goede kant op te gaan met sluikstorten in Gent. Ivago haalde vorig jaar zo’n 11 procent minder sluikstort op dan in 2014, toch blijft sluikstort en zwerfvuil een grote ergernis. Gemeenteraadslid Stephanie D’Hose plaatste dan ook enkele kritische kanttekeningen bij het netheidsrapport 2014-2015.

Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   26   27   28   29   50   60     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.