›› Home ›› Nieuws

Nieuws

1 december 2013 - Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen Mathias De Clercq zet in het Rabot een pilootproject op om de creatieve economie in de wijk te stimuleren. In totaal investeert de stad, met steun van het Stadsvernieuwingsfonds van de Vlaamse overheid, 550.000 euro voor de uitbouw van de creatieve economie in de wijk. Deze ondersteuning kadert in het project ‘Creatief Kwartier Rabot’ en is een onderdeel van het Stadsvernieuwingsproject ‘Bruggen naar Rabot’. Lees meer...

 


1 december 2013 - Gentse operaliefhebbers weten het al langer, het is vijf voor twaalf voor het operagebouw. Nu er een fusie met het Ballet van Vlaanderen op tafel ligt, is het moment aangebroken werk te maken van een totaalaanpak van het gebouw én de werking. Dat is niet alleen een bevoegdheid van de Stad Gent, maar vooral ook van de Vlaamse overheid omdat er een erfpacht rust op het gebouw. Lees meer...

 


1 december 2013 - Komt er toch meer groen op de Korenmarkt? Als het van Open Vld afhangt wel. Gemeenteraadslid Sas van Rouveroij pleit alvast voor enkele bomen op het kale plein. De architect blijft echter vasthouden aan het oorspronkelijke ontwerp. Lees meer...

 


1 december 2013 - Eind september werd het nieuwe Rozebroekenpark officieel ingehuldigd. Vorig jaar startte de heraanleg van het park na de opening van het nieuwe sport- en recreatiecentrum S&R Rozebroeken. Door de hardnekkige winter en de vele regendagen liep de herinrichting van het park wat vertraging op, maar het is nu klaar voor de bezoekers. Lees meer...

 


1 december 2013 - Het ziet ernaar uit dat er minder windmolens in het havengebied zullen komen dan aanvankelijk gepland. Nadat Stad Gent de geluidsnorm verstrengde, schrapte de provincie vier van de dertien aangevraagde windmolens. Lees meer...

 


Oostakkerdorp vernieuwt

1 december 2013 - Goed nieuws voor de inwoners van Oostakker: de heraanleg van het dorpsplein is opgenomen in de meerjarenplanning van de Stad Gent. De lokale afdeling van Open Vld maakte in 2012 samen met de bewoners een ontwerp op voor het plein. Het stelt dit ontwerp nu ter beschikking van alle belanghebbenden om samen tot een gedragen ontwerp voor Oostakkerdorp te komen. In 2015 zouden de werken starten.


Braeckmanlaan niet geknipt

1 december 2013 - Het stadsbestuur heeft beslist om de Alfons Braeckmanlaan in Sint-Amandsberg niet te knippen. Het aanvankelijke plan om de straat in het midden af te sluiten, stuitte op heel wat protest bij de omwonenden en de plaatselijke middenstand en werden hierbij gesteund door Open Vld Sint-Amandsberg. Daarop besloot het stadsbestuur om de plannen bij te sturen en te kiezen voor snelheidvertragende asverschuivingen in combinatie met een vrijliggend fietspad. Daarnaast zal zwaar verkeer van meer dan 3,5 ton niet meer toegelaten worden in de straat.


1 december 2013 - Aan de Rigakaai is het nieuwe bezoekerscentrum van het Havenbedrijf Gent geopend. Het gebouw wordt gebruikt om bezoekers aan de haven te ontvangen en dient als vaste vertrekplaats voor de populaire gratis rondvaarten in de haven. Lees meer...

 


Ontwikkeling Keizerspoort

1 december 2013 - De Keizerpoort zal er binnen enkele jaren anders uitzien. Voor de eerste fase kreeg Keizerpoort RED bvba een voorwaardelijke vergunning van de deputatie op 25 april 2013 waarmee zij nu een bouwaanvraag kan indienen. Vooraleer de werken starten, zal de Aldi-winkel tijdelijk verhuizen naar de voormalige OTC-gebouwen. Hiervoor heeft Keizerpoort RED bvba een bouwvergunning aangevraagd.


1 december 2013 - De bouw van de Welzijnsknoop aan de Botermarkt in Ledeberg is af. Voormalig OCMW-voorzitter Geert Versnick initieerde dit project. “Tien jaar geleden konden we Gentbrugge en Ledeberg nog bedienen vanuit het welzijnsbureau in de Ledebergstraat. Door een gevoelige stijging van het aantal cliënten was dat gebouw veel te klein geworden. Nu zitten de medewerkers verspreid over liefst vier plekken. Bovendien voldeden de gebouwen niet meer aan de noden van een moderne organisatie. Voor de inwoners van Gentbrugge wordt er een permanentie gehouden het Emiel Hullebroeckplein en dit elke voormiddag.” Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   28   29   30   31   32   46     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.