›› Home ›› Nieuws

Nieuws

14 februari 2012 - Het bevorderen van de bereikbaarheid en leefbaarheid van het stadscentrum is voor Open VLD prioritair. Vijftien jaar na het eerste mobiliteitsplan, hét keerpunt in de Gentse mobiliteit, dringt zich een grondige evaluatie en een tweede plan op. In tegenstelling tot meer dan vijftien jaar geleden tijdens de implementatie van het eerste mobiliteitsplan, beschikken we nu over intelligente transportsystemen die het milieu en de mobiliteit alleen maar ten goede komen. Denken we maar aan de dynamische parkeergeleidingssystemen. Lees meer...

 


14 februari 2012 - Kunt u niet langer zelfstandig thuis wonen ? Heeft u nood aan extra hulp ? Dan kunt u zich kandidaat stellen voor opname in een woonzorgcentrum (rusthuis). In elk van de vier OCMW-woonzorgcentra kunt u zowel terecht voor langdurige opname als voor kortverblijf. Lees meer...

 


14 februari 2012 - Op het ‘Eilandje’ Zwijnaarde, gelegen tussen de Ringvaart, het Scheldekanaal en de oude Schelde-getijdearm en doorsneden door de E40, komt een nieuw duurzaam regionaal bedrijventerrein met aandacht voor ecologisch energie- en ruimtegebruik. Lees meer...

 


14 februari 2012 - Een derde van het Gentse OCMW-cliënteel is jonger dan 26 jaar. Aan hen moeten we alle kansen geven zodat ze zo snel mogelijk een plaats vinden op de arbeidsmarkt. Open Vld zet daarom in op een doorgedreven activeringsbeleid. Dat voorziet via trajecten op maat scholing of begeleiding naar een job. Elke jongere ondertekent een afsprakennota en wordt hierop aangesproken als blijkt dat de jongere te weinig inspanningen levert. Het OCMW kan zelfs de steun schorsen bij herhaaldelijke vaststellingen. Lees meer...

 


30 januari 2012 - Schepen van Economie, Mathias De Clercq en schepen van de Haven, Christophe Peeters betreuren dat de vakbonden vandaag wegblokkades hebben georganiseerd in het havengebied. Deze blokkades van de openbare weg hinderen het vrije verkeer van personen en goederen, een fundamenteel beginsel van de Europese democratie. Lees meer...

 


29 januari 2012 - Open Vld Gent stelt met trots twee nieuwe kandidaten voor die de Gentse Open Vld lijst zullen versterken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat om Mania Van der Cam, directeur van het KTA Mobi in Gent en onderwijsexperte, en Ronald Everaert, jarenlang topmanager bij diverse internationale bedrijven en ere-voorzitter van VOKA-Oost-Vlaanderen. Lees meer...

 


23 januari 2012 - Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 23 januari 2012 legde Arafat Bouachiba de eed af als gemeenteraadslid voor Open Vld. Hij volgt hiermee Sabine Claeyssens op die begin dit jaar afscheid nam van de actieve politiek. Lees meer...

 


1 december 2011 - Volvo Cars, VIB, Barco en UGent ondertekenden gisterenavond in het Gentse stadhuis de oprichtingsakte van de International School of Ghent. Hiermee is een belangrijke stap genomen in de organisatie van internationaal onderwijs in onze stad. Lees meer...

 


23 november 2011 - Sporthal Hekers in Zwijnaarde werd opgetrokken eind jaren zeventig en kende tot op vandaag een heel drukke bezetting van scholen en clubs. Door het intensieve gebruik en de verouderde installaties was een grondige renovatie noodzakelijk. Het sanitair, de personeelsvoorzieningen en de kleedkamers zijn volledig vernieuwd. Lees meer...

 


23 november 2011 - Op basis van de signalen van bewoners en lokale verenigingen stelde het stadsbestuur begin 2009 een lijst op van 100 punten die versneld zouden worden uitgevoerd: vier voor elk van de 25 wijken. In mei van dat jaar werd het zogenaamde ‘100-puntenplan’ goedgekeurd. Op de lijst staan zowel kleine ingrepen als belangrijke rechtzettingen in grote projecten. Vandaag zijn 95 van de 100 gevraagde actiepunten uit de wijken gerealiseerd of is de uitvoering ervan definitief gepland. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   43   44   45   46   47   50   55     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.