›› Home ›› Nieuws

Nieuws

16 januari 2014 - Onze stad wordt de laatste jaren veelvuldig geconfronteerd met het fenomeen “kraken”. Het gaat om mensen die zich zonder toelating van de eigenaar toegang verschaffen tot andermans woning, er zich in vestigen en er zich zelfs domiciliëren. Een aantal concrete gevallen die de laatste tijd het nieuws haalden illustreren deze problematiek. Lees meer...

 


14 januari 2014 - De leden van het Oost-Vlaamse regiobestuur hebben Mathias De Clercq aangeduid als lijsttrekker voor de komende Vlaamse verkiezingen op 25 mei 2014. Lees meer...

 


1 december 2013 - De sloop van 116 woningen in de Jan Yoensstraat komt eraan. De appartementen voldoen niet meer aan de hedendaagse woonnormen en worden vervangen door nieuwe woningen. Het clubhuis voor senioren aan de rotonde blijft voorlopig gevrijwaard en zal zolang als mogelijk in gebruik blijven. In afwachting van de bouw van de nieuwe woningen komt er een groenzone voor de bewoners. Aan de kant van de Maïsstraat komen moestuintjes voor de buurt. Er komt ook een speelterrein en een “trapveldje” voor de Wondelgemse jeugd. Lees meer...

 


Trager aan Crombeen

1 december 2013 - Aan school Crombeen in de Tentoonstellingslaan gaat Stad Gent snelheidsindicatieborden plaatsen. Die moeten automobilisten herinneren aan de zone 30 die er geldt. Deze ingreep komt er op vraag van gemeenteraadslid Stephanie D’Hose. Zij werd aangesproken door de ouderraad, die aandacht vroeg voor de onveilige verkeerssituatie. Met het initiatief wil het stadsbestuur werken aan fietsveiligheid aan de schoolpoort. 


1 december 2013 - Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen Mathias De Clercq zet in het Rabot een pilootproject op om de creatieve economie in de wijk te stimuleren. In totaal investeert de stad, met steun van het Stadsvernieuwingsfonds van de Vlaamse overheid, 550.000 euro voor de uitbouw van de creatieve economie in de wijk. Deze ondersteuning kadert in het project ‘Creatief Kwartier Rabot’ en is een onderdeel van het Stadsvernieuwingsproject ‘Bruggen naar Rabot’. Lees meer...

 


1 december 2013 - Gentse operaliefhebbers weten het al langer, het is vijf voor twaalf voor het operagebouw. Nu er een fusie met het Ballet van Vlaanderen op tafel ligt, is het moment aangebroken werk te maken van een totaalaanpak van het gebouw én de werking. Dat is niet alleen een bevoegdheid van de Stad Gent, maar vooral ook van de Vlaamse overheid omdat er een erfpacht rust op het gebouw. Lees meer...

 


1 december 2013 - Komt er toch meer groen op de Korenmarkt? Als het van Open Vld afhangt wel. Gemeenteraadslid Sas van Rouveroij pleit alvast voor enkele bomen op het kale plein. De architect blijft echter vasthouden aan het oorspronkelijke ontwerp. Lees meer...

 


1 december 2013 - Eind september werd het nieuwe Rozebroekenpark officieel ingehuldigd. Vorig jaar startte de heraanleg van het park na de opening van het nieuwe sport- en recreatiecentrum S&R Rozebroeken. Door de hardnekkige winter en de vele regendagen liep de herinrichting van het park wat vertraging op, maar het is nu klaar voor de bezoekers. Lees meer...

 


1 december 2013 - Het ziet ernaar uit dat er minder windmolens in het havengebied zullen komen dan aanvankelijk gepland. Nadat Stad Gent de geluidsnorm verstrengde, schrapte de provincie vier van de dertien aangevraagde windmolens. Lees meer...

 


Oostakkerdorp vernieuwt

1 december 2013 - Goed nieuws voor de inwoners van Oostakker: de heraanleg van het dorpsplein is opgenomen in de meerjarenplanning van de Stad Gent. De lokale afdeling van Open Vld maakte in 2012 samen met de bewoners een ontwerp op voor het plein. Het stelt dit ontwerp nu ter beschikking van alle belanghebbenden om samen tot een gedragen ontwerp voor Oostakkerdorp te komen. In 2015 zouden de werken starten.


<<  1   5   10   25   48   49   50   51   52   66     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.