›› Home ›› Nieuws

Nieuws

21 januari 2015 -

Wie Zwijnaarde, Drongen, Sint-Denijs-Westrem of een andere Gentse deelgemeente binnenrijdt, zal dat binnenkort ook zien aan een verkeersbord met de benaming van de deelgemeente. Dat bevestigde de burgemeester aan fractievoorzitter Sami Souguir tijdens de gemeenteraadscommissie Algemene Zaken.

Lees meer...20 januari 2015 - De stad Gent wil tegen de zomervakantie een locatie vinden voor een natuurbegraafplaats of een natuurstrooiweide.  "De mogelijkheid van een natuurlijk strooibos maar ook de natuurbegraafplaats, waar mensen zonder kist begraven worden, ligt in de lijn met mijn beleid", aldus Sofie Bracke schepen van Burgerzaken. Lees meer...15 januari 2015 - Het dit schooljaar ingevoerde digitaal inschrijfsysteem bij de STIBO’s voor de voorschoolse, naschoolse en middagopvang wordt bijgestuurd. Dat antwoordde de schepen van Onderwijs op een vraag van gemeenteraadslid Mehmet Sadik Karanfil. Het systeem wordt flexibeler en voor ouders die thuis geen internet hebben komen er computers in elke opvangplaats. Lees meer...7 januari 2015 - Voor de Gentse haven bleef de overslag via zeevaart in 2014 op hetzelfde niveau als het jaar voordien. Het zijn ook nu de klassieke sectoren met veel toegevoegde waarde en jobs die relatief standhouden of erop vooruit gaan. Gent ziet bovendien haar positie als bulkhaven herbevestigd en het is ook nu nog de grootste drogebulkhaven van het land. De belangrijkste handelspartners blijven Zweden, Rusland en Brazilië. Turkije is dankzij schroot een opkomende handelspartner. Lees meer...18 december 2014 - Open Vld Gent heeft samen met de andere partijen uit de gemeenteraad een motie goedgekeurd om het vervoersplan van de NMBS te herzien en het Gentse voorstadsnet verder te versterken. Fractievoorzitter Sami Souguir: "De NMBS moet besparen, maar mag hierbij de stedelijke context niet uit het oog verliezen". Lees meer...5 december 2014 - Het liberale leven en Gent zijn historisch veel sterker met elkaar verweven dan wordt vermoed. Wie weet nog dat vanaf 1830 tot aan de Tweede Wereldoorlog de liberale burgemeesters elkaar opvolgden? In Van Andriesschool tot Zondernaamstraat situeert auteur Bart D’hondt de belangrijkste liberale actoren in 200 lemma’s, en linkt ze aan nog bestaande plaatsen in Gent. Lees meer...3 december 2014 - In 2017 komen er geluidsschermen langs het tracé van de afrit van het nieuw aan te leggen kruispunt van de R4 met de Langerbruggestraat in Oostakker - het zogenaamde “Hollands complex.” Daarvoor wordt 1,5 miljoen euro voorzien. Dat laat minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts weten na een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Mathias De Clercq. Lees meer...24 oktober 2014 - Het College van Burgemeester en Schepenen heeft deze week een politiek akkoord bereikt over de budgetwijziging 2014, het budget 2015 en het meerjarenplan 2015-2019. Dit meerjarenplan vertoont in 2019 een positieve autofinancieringsmarge van ruim 900 000 euro. Lees meer...19 oktober 2014 - Op vrijdag 17 oktober 2014 werd het nieuwe Gentse mobiliteitsplan voorgesteld. Dit nieuwe mobiliteitsplan is de belangrijkste stap inzake mobiliteit sinds de invoering van het mobiliteitsplan Gent-Binnenstad, met het (toen) grootste voetgangersgebied van het land, door toenmalig schepen Sas van Rouveroij. Lees meer...Mobiliteitsplan Gent 2030: inzetten op een duurzame, leefbare en bereikbare stad

17 oktober 2014 - Op vrijdag 17 oktober 2014 werd het nieuwe Gentse mobiliteitsplan voorgesteld. Dit nieuwe mobiliteitsplan is de belangrijkste stap inzake mobiliteit sinds de invoering van het mobiliteitsplan Gent-Binnenstad, met het (toen) grootste voetgangersgebied van het land, door toenmalig schepen Sas van Rouveroij. Ontdek de krachtlijnen van het nieuwe mobiliteitsplan hier en geef uw reactie.


<<  1   5   10   25   48   49   50   51   52   71     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info