›› Home ›› Nieuws

Nieuws

16 maart 2012 - De ideeën die de Gentse experts lanceren mogen dan wel als “opvallend” en “creatief” bestempeld worden, de meeste ervan vindt Open Vld Gent niet echt realistisch. Meer nog, een aantal van de voorstellen stroken niet met onze toekomstvisie voor Gent. Dit geldt in het bijzonder voor de voorstellen die naar voor worden geschoven op het vlak van Mobiliteit. Lees meer...

 


15 maart 2012 - Patissier Benny Fevery (54) zal bij de gemeenteraadsverkiezingen de lijst van Open Vld Gent versterken vanop plaats 38. Als authentieke Gentse middenstander ondersteunt hij het gevoerde middenstandsbeleid en wil hij mee zijn schouders zetten onder een verdere uitbouw van een ondernemingsvriendelijk en bloeiend Gent. Lees meer...

 


23 februari 2012 - De International School of Ghent (ISG) start vanaf 1 september de lessen op de tweede verdieping van de kleuter- en lagere school ‘De kleine Icarus’ in Gent. Op de speelplaats in de K.L. Ledeganckstraat 4 in Gent zullen dus naast Gentse leerlingen voortaan ook kinderen tussen 2,5 en 12 jaar van expats rond lopen. De inschrijvingen starten begin april. Lees meer...

 


23 februari 2012 - Voor Open Vld Gent blijft een kordaat veiligheids- en overlastbeleid absolute prioriteit. Ook in Gent wordt steeds vaker de inzet van camera's gevraagd om overlast als sluikstorten, vandalisme en diefstallen tegen te gaan. We zijn ervan overtuigd dat naast meer politietoezicht, ook een weloverwogen inzet van camera's kan bijdragen tot het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid in onze stad, zoals bvb. in de Overpoortstraat. Lees meer...

 


20 februari 2012 - Sinds enkele maanden is het overlastteam van de Gentse politie operationeel. Met de extra agenten wil het stadsbestuur de overlast in bepaalde probleemwijken aanpakken. De inzet van het overlastteam past in de wijkgerichte aanpak van stad Gent om allerlei vormen van overlast tegen te gaan. Het team is op dit moment vooral actief in de wijken Brugse Poort, Rabot, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Dampoort, Nieuw-Gent, Muide-Meulestede en Ledeberg en de eerste resultaten zijn alvast veelbelovend. Lees meer...

 


20 februari 2012 - Open Vld-voorzitter Alexander De Croo betreurt de onduidelijke en onhandige communicatie vanuit de Vlaamse Regering over de toekomst van de fiscale aftrek voor hypothecaire leningen: “De Vlaamse regering vraagt voortdurend extra bevoegdheden. En nu ze die krijgt, slaagt ze er niet in om duidelijk aan te geven wat ze met die extra bevoegdheden zal doen. Dat is zeer pijnlijk.” Lees meer...

 


20 februari 2012 - “We staan in ons land écht op een kruispunt: kiezen we de weg uit deze crisis door te doen wat moet? Of gaan we verder op het pad van de stilstand, die ons sociale model uitholt en waarvan de zwakkeren in onze samenleving de eerste slachtoffers zullen zijn? Na meer dan drie jaar stilstand hoop ik echt dat iedereen ervoor kiest om samen de handen uit de mouwen te steken. Daarom lanceer ik deze tien pensioenwerven voor de komende jaren,” stelt vicepremier en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Lees meer...

 


14 februari 2012 - Eén van de grootste uitdagingen waar Gent voor staat, is het grote tekort aan kwalitatieve en betaalbare woningen. Open Vld pleit daarom voor een ‘slimme’ uitbreiding van het woonaanbod, een aangepast en toekomstgericht bouwreglement en de oprichting van een innovatief woonlabo. Lees meer...

 


14 februari 2012 - Christophe startte 2012 met een nieuwjaarscampagne vol stevige standpunten. Hij wil Gent sparen van belastingverhoging, immobiliteit, een ongecontroleerde instroom van migranten en nutteloze uitgaven. Onze stad moet bereikbaar zijn. Niet enkel voor bezoekers en toeristen die onze lokale economie doen draaien, maar vooral ook voor de bewoners. Gent is een gastvrije stad die wel wat extra inwoners uit de nieuwe EU-landen aan kan, maar niet tegen elke prijs. Meer woningen, geen overlast, integratie met rechten én plichten zijn minimale voorwaarden. Lees meer...

 


14 februari 2012 - Sinds januari 2011 neemt het aantal leefloon en levensminimum gerechtigden af. “Deze daling is vooral bij nieuwe EU-burgers vrij groot”, verduidelijkt OCMW-voorzitter Geert Versnick. “In januari kregen 1.059 nieuwe EU-burgers financiële steun. In augustus waren het er nog 948. Sinds juni stagneert ook het aantal nieuwe aanvragen voor financiële steun bij deze groep. Daar waar er voordien ruim 40 aanvragen per maand waren, is dit sinds juni gedaald naar een 12 tot 15-tal per maand”. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   48   49   50   51   52   61     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.