›› Home ›› Nieuws

Nieuws

19 mei 2015 - Gent gaat voluit voor starters! Op dinsdag 19 mei ondertekende de Gentse ondernemer Jonathan Degraeve het 250ste starterscontract van de Stad Gent, een initiatief dat Mathias De Clercq in 2009 lanceerde. ‘Met het starterscontract brengen we (her)beginnende ondernemers sterker aan de start. Door in te zetten op begeleiding, opleiding en investeringen helpen we hen de eerste drie kritische jaren van een onderneming te overbruggen’, aldus Eerste schepen Mathias De Clercq. Lees meer...19 mei 2015 - Vanaf dinsdag 1 september 2015 zullen de loketten van de Stad Gent beter afgestemd zijn op de burger. Zo kunnen Gentenaars een uur langer terecht aan de loketten van Burgerzaken op zaterdag en twee avonden per week tot 19 uur op afspraak. Om het de burger gemakkelijker te maken, worden de openingsuren van de andere loketten van de Stad Gent beter op elkaar afgestemd. Zo openen alle loketten om 9 uur, kunnen ze allemaal bezocht worden op woensdagnamiddag terwijl donderdag een algemene sluitingsdag wordt.   Lees meer...Facelift voor Kalandeberg

30 april 2015 - De lelijke bankjes op de Kalandeberg zijn voor veel Gentenaars een doorn in het oog. Ze staan vol met graffiti en hebben duidelijk hun beste tijd gehad. Gemeenteraadslid Stephanie D'Hose vroeg de bevoegde schepen al meermaals naar een oplossing en kreeg goed nieuws: de stad gaat niet alleen de bankjes aanpakken, maar het volledige pleintje op de Kalandeberg krijgt een make-over. Zo willen ze de sokkels of opstapjes waarop de banken staan, aanpakken in functie van toegankelijkheid, een spelelement toevoegen en mogelijk nog wat groen aanplanten. Het ontwerp zal de komende weken nog uitgewerkt worden.


30 april 2015 - Het resultaat van de rekening 2014 mag er wezen: de Stad Gent sluit het boekjaar 2014 af met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 52,3 miljoen euro. Dat is maar liefst 47,6 miljoen euro meer dan begroot. Ook de budgetcontrole voor 2015 verliep vlot. Onder meer de aanhoudende gunstige inflatie- en renteverwachtingen, maar ook de vlotte en correcte uitvoering van het saneringsplan zorgen voor een kleine extra investeringsmarge. “Zonder bijkomende zware ingrepen kunnen we ons budget op koers houden", zegt schepen voor Financiën Christophe Peeters. “We hebben zelfs een klein beetje marge voor extra investeringen.” Lees meer...29 april 2015 - De Vlaamse regering heeft 1,8 miljoen euro subsidie vrijgemaakt voor de restauratie van het Huis van de Vrije Schippers. Eind 2011 kocht het Havenbedrijf Gent dit pand aan de Graslei in om het te restaureren en in te richten als Havenhuis. "Zo keert de haven terug naar het hart van de stad", zegt schepen Mathias De Clercq. Lees meer...25 april 2015 - Gent trekt resoluut de kaart van kinderen en jongeren en wil de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen worden. Daarom werden alle nieuwe acties die hier toe bijdragen samengebracht in één plan. Kindvriendelijkheid staat in het huidig bestuursakkoord en sinds 2013 in de missie van de Stad Gent. Het actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad maakt dit nu concreet. Het document bevat 14 speerpunten, 182 acties en biedt een overzicht van waar de Stad Gent samen met alle schepenen en diensten deze legislatuur zal op inzetten. Lees meer...24 april 2015 - Van vrijdag 29 mei tot zondag 7 juni 2015 zijn er verschillende rondleidingen over het funeraire erfgoed op de Gentse begraafplaatsen. Voor het eerst worden ook twee avondwandelingen georganiseerd op vrijdag 29 mei waarbij de fauna en flora op de Westerbegraafplaats in de kijker worden gezet. Lees meer...23 april 2015 - De goedkeuring van het definitieve milieueffectenrapport (MER) voor het vertrammen van de Gentse buslijn 7 wordt verwacht in november van dit jaar. Momenteel lopen de project-MER en de Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse. Die onderzoeken horen thuis in de voorbereidende fase van de aanleg van de nieuwe tramverbinding die de Gentse Dampoort- en Sint-Pieterstations op haar traject zal aandoen. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Mathias De Clercq. Lees meer...21 april 2015 - Maandagavond 20 april 2015 werd de EVA (extern verzelfstandigd agentschap) vzw BIG opgericht. BIG staat voor Business Improvement District Gent en moet het middenstandsbeleid professionaliseren en de Gentse winkel- en horecagebieden promoten in binnen- en buitenland. Schepen Christophe Peeters: ‘Gent zal zich als grootschalig openlucht shoppingcenter profileren en zich zo wapenen tegen de opkomende e-commerce en de vele winkelcentra in de periferie.’ Lees meer...Lage Lakendreef in Drongen krijgt nieuwe asfaltlaag

21 april 2015 - De Lage Lakendreef in Drongen krijgt een nieuwe asfaltlaag. Momenteel staat de toplaagvernieuwing ingepland rond eind 2015/begin 2016. Wie al eens in de Lage Lakendreef rijdt, weet dat het wegdek in erbarmelijke staat is. Dit voorjaar werd het wegdek opgelapt door de putten te vullen met asfalt maar nu komt er dus ook een definitieve oplossing. 


<<  1   5   10   25   49   50   51   52   53   76     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info