›› Home ›› Nieuws

Nieuws

25 mei 2011 - Op vrijdag 8 april werd het witboek over een interne staatshervorming in het Vlaams Parlement goedgekeurd. Het visionaire blauwboek geschreven door fractieleider Sas Van Rouveroij, kon de decisionmakers niet inspireren tot een meer ‘out of the box’ denken. Lees meer...

 


25 mei 2011 - De muntenroute is een project van Portico, een samenwerkingsverband tussen Gent, Utrecht, Keulen en Chester, dat verdwenen erfgoed weer aan de oppervlakte wil brengen. In het geval van Gent is dat de middeleeuwse handelsas Brugge-Keulen. Lees meer...

 


25 mei 2011 - Een van de actiepunten in de OCMW-beleidsnota ‘Duurzaam activeren en wonen’, is het realiseren van bijkomende woon/zorgcentra. Zo besliste het OCMW-bestuur aan de Zuidbroek in Mariakerke een woon/zorgcentrum te bouwen, bestaande uit 134 woningen en 10 woningen voor kortverblijf. Lees meer...

 


25 mei 2011 - In oktober 2010 werd met de heraanleg van het Emile Braunplein, het Goudenleeuwplein, de Poeljemarkt en de Botermarkt begonnen. De voorziene fietsenstallingen, het publiek sanitair en een halfondergronds ‘grand café’ zullen er verrijzen. Het café zal uitgeven op een parkje, ‘The Green’, dat met zijn 300 m2 wat groen toevoegt aan het hart van de stad. Lees meer...

 


23 mei 2011 - Gent staat voor grote uitdagingen op vlak van woonbeleid. Binnen het bestuursakkoord is een van de algemene uitgangspunten ‘meer en betere woningen’. Onder het motto ‘wonen is meer dan een dak boven je hoofd’, wordt ernaar gestreefd om iedere Gentenaar van een gezonde en betaalbare woning te voorzien. Daarbij moet niet alleen gewerkt worden aan een voldoende groot, maar ook aan een kwalitatief en financieel haalbaar aanbod op maat van iedereen. Lees meer...

 


23 mei 2011 - Op basis van een wetenschappelijke studie moet de Vlaamse regering beslissen waar de 205 hectare natuurcompensatie moet komen. Zowel de Moervaartals de Kalevallei werden aangeduid. De Kalevallei biedt te weinig potenties, waardoor enkel de Moervaartvallei overblijft. Lees meer...

 


23 mei 2011 - Vanaf maandag 11 april 2011 is de vernieuwde ‘Bib aan huis’ gestart, een samenwerking tussen Bibliotheek Gent en de Lokale Dienstencentra van het OCMW Gent. Met dit initiatief ontvangen minder mobiele lezers bibmaterialen thuis. Lees meer...

 


23 mei 2011 - Sinds 2 mei 2010 speelt KRC Gent-Zeehaven, alias ‘de Ratjes’, in het gloednieuwe PGB-stadion. Dit complex is gelegen aan de Eikstraat in Oostakker, en geeft aan de ploeg uit vierde klasse en de talrijke jeugdploegen de kans om te voetballen in ideale omstandigheden. Ook de lokale club SKV Oostakker uit vierde provinciale maakt gebruik van het unieke kunstgrasveld. Lees meer...

 


23 mei 2011 - In de Wolfputstraat worden de rioleringen aangepast. Het regen- en huishoudwater moet gescheiden worden afgevoerd. Voorlopige planning: begin 2012. Voor de aanpassing van de rioleringsaansluiting wordt een tussenkomst voorzien van 500 euro. Lees meer...

 


23 mei 2011 - Het Gentse OCMW verhoogde de strijd tegen fraude en zwartwerk. Sinds maart voert een speciaal opgerichte controle- en inspectiecel bij vermoedens van misbruik een grondig onderzoek uit. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   54   55   56   57   58   60     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.