›› Home ›› Nieuws

Nieuws

1 december 2011 - Volvo Cars, VIB, Barco en UGent ondertekenden gisterenavond in het Gentse stadhuis de oprichtingsakte van de International School of Ghent. Hiermee is een belangrijke stap genomen in de organisatie van internationaal onderwijs in onze stad. Lees meer...

 


23 november 2011 - Sporthal Hekers in Zwijnaarde werd opgetrokken eind jaren zeventig en kende tot op vandaag een heel drukke bezetting van scholen en clubs. Door het intensieve gebruik en de verouderde installaties was een grondige renovatie noodzakelijk. Het sanitair, de personeelsvoorzieningen en de kleedkamers zijn volledig vernieuwd. Lees meer...

 


23 november 2011 - Op basis van de signalen van bewoners en lokale verenigingen stelde het stadsbestuur begin 2009 een lijst op van 100 punten die versneld zouden worden uitgevoerd: vier voor elk van de 25 wijken. In mei van dat jaar werd het zogenaamde ‘100-puntenplan’ goedgekeurd. Op de lijst staan zowel kleine ingrepen als belangrijke rechtzettingen in grote projecten. Vandaag zijn 95 van de 100 gevraagde actiepunten uit de wijken gerealiseerd of is de uitvoering ervan definitief gepland. Lees meer...

 


22 november 2011 - Het Eilandje Zwijnaarde, gelegen in de oksel van het kruispunt E17/E40 en de R4, zal op termijn goed zijn voor 2.000 nieuwe jobs. De eerste bedrijven zullen er openen in het najaar van 2014, na de doortrekking van de R4 richting Merelbeke. Met het project investeert Eerste schepen Mathias De Clercq in de verdere economische groei van Gent. Lees meer...

 


17 november 2011 - De komende jaren zal Gent grote uitdagingen moeten aangaan. Open Vld zal nu meer dan ooit borg staan voor een evenwichtig beleid op maat van onze stad en haar inwoners. Of het nu gaat om de instroom van nieuwe EU-burgers, de druk van de toenemende studentenpopulatie of het mobiliteitsvraagstuk, telkens weer zoekt Open Vld naar krachtdadige, maar evenwichtige oplossingen. Bevolkingsgroepen uitsluiten of tegen elkaar opzetten is hierbij geen optie. Lees meer...

 


16 november 2011 - De regels voor de opvang van asielzoekers worden strenger, zo besliste de Kamer eind oktober op voorstel van volksvertegenwoordiger Bart somers (Open Vld). EU-burgers kunnen voortaan geen OCMW-steun meer krijgen de eerste drie maanden van hun verblijf in ons land. Lees meer...

 


16 november 2011 - Wie met de wagen naar Gent komt, hoeft binnenkort de eerste 15 minuten geen geld meer in de parkeermeter te steken. Dat heeft het stadsbestuur beslist op vraag van Eerste schepen Mathias De Clercq. Lees meer...

 


15 november 2011 - Op 11 september werd de Trekweg na enkele maanden van wegeniswerken offi cieel terug geopend en ingewandeld. Vooral de leefbaarheid voor de omwonenden en de verkeersveiligheid voor fietsers werden verhoogd. Lees meer...

 


15 november 2011 - Over de heraanleg van Drongenplein was er de laatste maanden veel ongerustheid bij de inwoners van Drongen. Niet alleen het autovrij maken van het plein zelf maar ook het dubbelzijdig parkeren in de Oude Abdijstraat was voor vele inwoners geen goede keuze. Daarom besliste het stadsbestuur op aandringen van de Open Vld-schepenen om de plannen voor de heraanleg opnieuw te bekijken. Via een parkeerstudie zal ook opnieuw worden bekeken of het parkeervrij maken van Drongenplein wel een goed idee is. De heraanleg komt er ten vroegste in 2013-2014. Het college van burgemeester en schepenen beloofde dat de bewoners de nodige inspraak krijgen in de nieuwe heraanlegplannen. Lees meer...

 


15 november 2011 - Stad Gent, het AG SOB Gent, UGent, IBBT en de Provincie Oost-Vlaanderen zijn op 30 september 2009 een engagement aangegaan om de nieuwbouw voor de Bibliotheek van de toekomst en het Centrum voor nieuwe media te realiseren. “De provincie voorziet een investeringssubsidie van 940.716 euro” aldus Johan Beke, fractievoorzitter en lid RVB. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   54   55   56   57   58   66     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.