›› Home ›› Nieuws

Nieuws

18 mei 2011 - Deze burgerkrant gaat uit van Open Vld Gent Zuid, één van de zes onderafdelingen van Open Vld Gent. Naast nationale berichten en nieuws uit Gent, vindt u in deze editie vooral artikels over uw eigen buurt of wijk. Op 10 en 11 december 2010 vonden de ledendagen van Open Vld Gent plaats. De leden konden zich toen, samen met de liberale schepenen en gemeenteraadsleden, buigen over een toekomstvisie voor Gent. Deze ledendagen worden nu verder uitgediept in themavoormiddagen, onder de noemer: ‘Dialoog op zaterdag’. Lees meer...

 


18 mei 2011 - Sinds kort biedt de hoofdbibliotheek aan het Zuid gratis WIFI aan. Vanuit de gemeenteraad informeerde Open Vld of de stad dit aanbod ook kan uitbreiden naar de bibliotheken van de deelgemeenten. Fractievoorzitter Sami Souguir: “Indien dit initiatief kan worden uitgebreid naar bijvoorbeeld filialen in Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem, zullen leden van de bibliotheek ook in hun buurt op Internet kunnen surfen met hun eigen laptop, tablet PC of smartphone.” Lees meer...

 


18 mei 2011 - De laatste jaren kennen de speelstraten een gestage groei in onze stad. Buurtbewoners organiseerden in het nabije verleden speelstraten in onder andere de Duifhuisstraat, Elfjulistraat, Flamingostraat, Hof Ter Mere, Holdaal, Tuinwijklaan en Zonnedauwstraat. Lees meer...

 


18 mei 2011 - Jong VLD Gent trekt al langer ten strijde tegen de stadsvlucht van jonge gezinnen. Specifiek voor Gent zijn de cijfers ronduit alarmerend: er is sprake van een vertienvoudiging van het aantal jonge gezinnen dat de stad verlaat. Jong VLD Gent maakt zich zorgen over deze evolutie. Het gevolg is immers een ongezonde sociale mix en een ontwrichting van het maatschappelijk evenwicht. Lees meer...

 


18 mei 2011 - In de toekomst zal de Gentenaar administratieve verrichtingen kunnen uitvoeren in het mobiel dienstencentrum (MDC). Een speciaal uitgerust voertuig zal de diensten van de stad Gent letterlijk dichterbij brengen. “Het College heeft de gunning voor de aankoop van het MDC goedgekeurd”, aldus schepen Catharina Segers tijdens de gemeenteraad, op vraag van fractievoorzitter Sami Souguir. “Alles verloopt volgens plan.” Lees meer...

 


18 mei 2011 - Gent is een aangename stad, daar is iedereen het over eens. Maar de recente toevloed van Oost-Europese gelukzoekers brengt de leefbaarheid van onze stad in het gedrang. De opvangcapaciteit van onze stad is overschreden. Er moet dus strenger opgetreden worden tegen elke vorm van misbruik en overlast. Lees meer...

 


16 mei 2011 - Begin mei start men met de renovatie van het koetshuis bij Kasteel Borluut. Het stadsbestuur investeert 76.000 euro voor structurele werken aan het pand. Ook de verenigingen die er momenteel gehuisvest zijn dragen hun steentje bij. Zo staan het Koninklijk Harmonieorkest en de toneelvereniging o.a. in voor de vernieuwing van de elektriciteit en voor een nieuwe bar. Lees meer...

 


16 mei 2011 - Tot ieders verrassing heeft Sven Gatz half april beslist om de nationale politiek te verlaten. De voormalige fractievoorzitter van Open Vld in het Vlaams Parlement wordt in september directeur van de Belgische Brouwersvereniging. Gatz ontkent dat hij de politiek beu is. Hij blijft trouwens voor Open Vld gemeenteraadslid in de Brusselse gemeente Jette. Maar in 1995 had hij al uitgemaakt dat hij niet zijn hele leven als politicus wilde doorbrengen. En toen het aanbod van de brouwers kwam om van zijn passie zijn beroep te maken, was de keuze snel gemaakt. Lees meer...

 


16 mei 2011 - Je kan er niet meer naast kijken: overal in de Gentse binnenstad treft men tegenwoordig bedelaars aan. In vele gevallen mensen die terechtgekomen zijn in een zwart circuit van mensenhandel en die uitgebuit worden. Lees meer...

 


16 mei 2011 - Schepen Christophe Peeters haalt voor meer dan dertig miljoen euro beleggingen weg bij Dexia en KBC. Het stadsbestuur wil zo protesteren tegen de hoge bonussen die de grootbanken uitbetalen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   55   56   57   58   59   60     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.