›› Home ›› Nieuws

Nieuws

23 maart 2011 - Steeds meer Gentenaars storen zich aan de talrijke bedelaars in het straat- beeld. Voorlopig wordt hier weinig aan gedaan gezien de wet op de bedelarij en landloperij werd afgeschaft. Voor Open Vld is dit geen excuus om deze overlast niet aan banden te leggen. Vooral de georganiseerde bedelarij, waar vaak een vorm van mensenhandel achter schuilt, dient voor de liberalen bestreden te worden. Lees meer...

 


21 maart 2011 - Uit een studie van SumResearch blijkt dat, ondanks de inspanning van de centrumsteden, nooit eerder zoveel jonge gezinnen de stad ontvluchten. Voor Gent zijn de cijfers ronduit alarmerend: ondanks de bevolkingstoename verlaten tien keer meer mensen de stad, vaak jonge gezinnen met kinderen. Lees meer...

 


21 maart 2011 - In het OCMW-woonzorgcentrum (wzc) De Vijvers in Ledeberg bekijken senioren voortaan via een eenvoudige internetdienst op hun TV berichten en foto’s van familieleden en vrienden. Het internetinformatiesysteem, GIFT-TV genoemd, is vrij uniek in België en versterkt de band tussen senioren en hun familieleden. Lees meer...

 


21 maart 2011 - Mick Daman, voorzitter van Open Vld Gent, breekt een lans voor politici die zich inzetten om te dienen, en niet om zichzelf te bedienen. Overal in Europa worden zware inspanningen geleverd en grondige hervormingen doorgevoerd om te vermijden dat de overheid verdrinkt in begrotingstekorten en schulden. Ook bij ons groeit het besef dat het zo niet verder kan en dat er moedige ingrepen nodig zijn, willen we onze welvaartsstaat overeind houden. Lees meer...

 


21 maart 2011 - De sterke instroom van nieuwe EU-burgers stelt de draagkracht van onze stad op de proef. De Open Vld-fractie pleit voor een humane, maar kordate en doortastende aanpak van het probleem. Illegale praktijken, zoals huisjesmelkerij en valse arbeidskaarten moeten streng bestreden worden. Lees meer...

 


21 maart 2011 - Hoewel de economie heropleeft en de globale werkloosheidscijfers dalen, blijft het aantal langdurig werkzoekende jongeren in Gent toenemen. Schepen van Werk Sofie Bracke zet de komende twee jaar extra in op deze kwetsbare groep met het Werk@telier en Jobkot. “Jongeren begeleiden naar een goede job begint nog voor ze afgestudeerd zijn”, legt schepen Bracke uit. Lees meer...

 


21 maart 2011 - De instroom van Midden-europese gelukzoekers zet de draagkracht van onze Gentse samenleving zwaar onder druk. Zowel het OCMW, het Gentse onderwijs als de sociale huisvestingsmaatschappijen hebben de handen vol met deze recente toevloed uit onder andere Bulgarije. Lees meer...

 


21 maart 2011 - U hebt het wellicht al gemerkt: dikwijls is het zoeken naar een parkeerplaats in centrum Gent. Vaak zijn de ondergrondse parkings volzet, waaronder parking Zuid. Stefaan Noreilde polste in het vragenuurtje naar de mogelijke uitbreiding van die parking om het tekort aan parkeerplaatsen op te lossen. Lees meer...

 


1 februari 2011 - De provincieraad heeft het voorstel van de deputatie goedgekeurd om aan Gent-Zuid haar nieuw provinciehuis te vestigen. Al jaren was het Oost-Vlaamse provinciebestuur op zoek naar een plek om al zijn diensten te centraliseren, die nu nog verspreid zijn over zeven locaties in Gent. Lees meer...

 


1 februari 2011 - Gent is verkozen tot eerste Sportstad van Vlaanderen. Met een stevig dossier kon onze stad de Vlaamse overheid overtuigen dat zij de sportiefste is. Schepen Christophe Peeters is bijzonder fier op deze titel. Het sportbeleid van de voorbije jaren, met duurzame investeringen, wervende manifestaties en sportieve samenwerkingen wordt immers met deze titel beloond en uiteraard verdergezet. Een jaar lang nemen de Sportdienst, sportclubs, scholen, sport- en andere verenigingen extra initiatieven om met een rijk geschakeerd sportaanbod, zo veel mogelijk Gentenaars gezond te laten bewegen. Ook wie binnen de bestaande sportmogelijkheden minder of niet aan bod komt. Wie degelijke, sportieve projecten wil organiseren, kan voorstellen indienen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   56   57   58   59     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.