›› Home ›› Nieuws

Nieuws

21 maart 2011 - Mick Daman, voorzitter van Open Vld Gent, breekt een lans voor politici die zich inzetten om te dienen, en niet om zichzelf te bedienen. Overal in Europa worden zware inspanningen geleverd en grondige hervormingen doorgevoerd om te vermijden dat de overheid verdrinkt in begrotingstekorten en schulden. Ook bij ons groeit het besef dat het zo niet verder kan en dat er moedige ingrepen nodig zijn, willen we onze welvaartsstaat overeind houden. Lees meer...

 


21 maart 2011 - De sterke instroom van nieuwe EU-burgers stelt de draagkracht van onze stad op de proef. De Open Vld-fractie pleit voor een humane, maar kordate en doortastende aanpak van het probleem. Illegale praktijken, zoals huisjesmelkerij en valse arbeidskaarten moeten streng bestreden worden. Lees meer...

 


21 maart 2011 - Hoewel de economie heropleeft en de globale werkloosheidscijfers dalen, blijft het aantal langdurig werkzoekende jongeren in Gent toenemen. Schepen van Werk Sofie Bracke zet de komende twee jaar extra in op deze kwetsbare groep met het Werk@telier en Jobkot. “Jongeren begeleiden naar een goede job begint nog voor ze afgestudeerd zijn”, legt schepen Bracke uit. Lees meer...

 


21 maart 2011 - De instroom van Midden-europese gelukzoekers zet de draagkracht van onze Gentse samenleving zwaar onder druk. Zowel het OCMW, het Gentse onderwijs als de sociale huisvestingsmaatschappijen hebben de handen vol met deze recente toevloed uit onder andere Bulgarije. Lees meer...

 


21 maart 2011 - U hebt het wellicht al gemerkt: dikwijls is het zoeken naar een parkeerplaats in centrum Gent. Vaak zijn de ondergrondse parkings volzet, waaronder parking Zuid. Stefaan Noreilde polste in het vragenuurtje naar de mogelijke uitbreiding van die parking om het tekort aan parkeerplaatsen op te lossen. Lees meer...

 


1 februari 2011 - De provincieraad heeft het voorstel van de deputatie goedgekeurd om aan Gent-Zuid haar nieuw provinciehuis te vestigen. Al jaren was het Oost-Vlaamse provinciebestuur op zoek naar een plek om al zijn diensten te centraliseren, die nu nog verspreid zijn over zeven locaties in Gent. Lees meer...

 


1 februari 2011 - Gent is verkozen tot eerste Sportstad van Vlaanderen. Met een stevig dossier kon onze stad de Vlaamse overheid overtuigen dat zij de sportiefste is. Schepen Christophe Peeters is bijzonder fier op deze titel. Het sportbeleid van de voorbije jaren, met duurzame investeringen, wervende manifestaties en sportieve samenwerkingen wordt immers met deze titel beloond en uiteraard verdergezet. Een jaar lang nemen de Sportdienst, sportclubs, scholen, sport- en andere verenigingen extra initiatieven om met een rijk geschakeerd sportaanbod, zo veel mogelijk Gentenaars gezond te laten bewegen. Ook wie binnen de bestaande sportmogelijkheden minder of niet aan bod komt. Wie degelijke, sportieve projecten wil organiseren, kan voorstellen indienen. Lees meer...

 


15 januari 2011 - Tijdens de ledendagen van open vld gent, op 11 en 12 december, hebben de leden van open vld gent samen met de liberale schepenen en gemeenteraadsleden uitvoerig gediscussieerd over de toekomst van gent. de ledendagen waren het sluitstuk van een proces waarbij negen werkgroepen samengesteld uit vertegenwoordigers uit het veld een half jaar lang brainstormden over thema’s als mobiliteit, wonen, welzijn, integratie, werk, cultuur, onderwijs, duurzaamheid en veiligheid. Lees meer...

 


10 november 2010 - Goed nieuws voor de jeugd uit Sint-Denijs Westrem: op initiatief van eerste schepen en schepen van Economie, Jeugd en Middenstand Mathias De Clercq verleende de Jeugddienst van de Stad Gent een financiële ondersteuning van 100.000 euro voor de renovatie en brandveilig maken van het jeugdlokaal van de scouts en gidsen Zonnekerels. En dat was nodig want de oude lokalen scoorden heel slecht op vlak van brandveiligheid en comfort. Lees meer...

 


10 november 2010 - De voorbije weken was er veel te doen over de onveilige verkeerssituatie op de werf van het project Gent Sint-Pieters. Voetgangers en fietsers liepen er gevaar tijdens het oversteken of passeren. Het kwam zelfs tot een petitie van bezorgde pendelaars, met niet minder dan 2000 handtekeningen. Het stadsbestuur deelt deze bezorgdheid en wees de betrokkenen op hun verantwoordelijkheid. De situatie is echter heel gecompliceerd en wijzigt van dag tot dag. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   57   58   59   60     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.