›› Home ›› Nieuws

Nieuws

25 mei 2011 - In de Zeeschipstraat zijn enige tijd geleden vluchtheuvels aangelegd als oversteekplaats. Op het eerste zicht een goede zaak, gezien nogal wat mensen deze plaats als oversteek gebruiken om het speelbos en de begraafplaats van Wondelgem te bereiken. Buurtbewoners stelden echter vast dat er nog steeds geen zebrapad was aangebracht. Lees meer...25 mei 2011 - In 2009 werd een 100-puntenplan goedgekeurd, binnen de twee jaar te realiseren: vier werkpunten voor elk van de 25 wijken in Gent, aangebracht door de bewoners. Een van die punten was het aanleggen van een hondentoilet op de Neptunussite in Wondelgem. Lees meer...25 mei 2011 - Wie als centrumbewoner de voorbije twee jaar vaak tram 1 nam, ergerde zich waarschijnlijk blauw aan de slechte dienstverlening van De Lijn. In die twee jaar werden maar liefst zeven trajectwijzigingen doorgevoerd, waarbij de communicatie van de wijzigingen zwaar te wensen overliet. Lees meer...25 mei 2011 - Op vrijdag 8 april werd het witboek over een interne staatshervorming in het Vlaams Parlement goedgekeurd. Het visionaire blauwboek geschreven door fractieleider Sas Van Rouveroij, kon de decisionmakers niet inspireren tot een meer ‘out of the box’ denken. Lees meer...25 mei 2011 - De muntenroute is een project van Portico, een samenwerkingsverband tussen Gent, Utrecht, Keulen en Chester, dat verdwenen erfgoed weer aan de oppervlakte wil brengen. In het geval van Gent is dat de middeleeuwse handelsas Brugge-Keulen. Lees meer...25 mei 2011 - Een van de actiepunten in de OCMW-beleidsnota ‘Duurzaam activeren en wonen’, is het realiseren van bijkomende woon/zorgcentra. Zo besliste het OCMW-bestuur aan de Zuidbroek in Mariakerke een woon/zorgcentrum te bouwen, bestaande uit 134 woningen en 10 woningen voor kortverblijf. Lees meer...25 mei 2011 - In oktober 2010 werd met de heraanleg van het Emile Braunplein, het Goudenleeuwplein, de Poeljemarkt en de Botermarkt begonnen. De voorziene fietsenstallingen, het publiek sanitair en een halfondergronds ‘grand café’ zullen er verrijzen. Het café zal uitgeven op een parkje, ‘The Green’, dat met zijn 300 m2 wat groen toevoegt aan het hart van de stad. Lees meer...23 mei 2011 - Gent staat voor grote uitdagingen op vlak van woonbeleid. Binnen het bestuursakkoord is een van de algemene uitgangspunten ‘meer en betere woningen’. Onder het motto ‘wonen is meer dan een dak boven je hoofd’, wordt ernaar gestreefd om iedere Gentenaar van een gezonde en betaalbare woning te voorzien. Daarbij moet niet alleen gewerkt worden aan een voldoende groot, maar ook aan een kwalitatief en financieel haalbaar aanbod op maat van iedereen. Lees meer...23 mei 2011 - Op basis van een wetenschappelijke studie moet de Vlaamse regering beslissen waar de 205 hectare natuurcompensatie moet komen. Zowel de Moervaartals de Kalevallei werden aangeduid. De Kalevallei biedt te weinig potenties, waardoor enkel de Moervaartvallei overblijft. Lees meer...23 mei 2011 - Vanaf maandag 11 april 2011 is de vernieuwde ‘Bib aan huis’ gestart, een samenwerking tussen Bibliotheek Gent en de Lokale Dienstencentra van het OCMW Gent. Met dit initiatief ontvangen minder mobiele lezers bibmaterialen thuis. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   69   70   71   72   73   75     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info