›› Home ›› Nieuws

Nieuws

10 november 2010 - De voorbije weken was er veel te doen over de onveilige verkeerssituatie op de werf van het project Gent Sint-Pieters. Voetgangers en fietsers liepen er gevaar tijdens het oversteken of passeren. Het kwam zelfs tot een petitie van bezorgde pendelaars, met niet minder dan 2000 handtekeningen. Het stadsbestuur deelt deze bezorgdheid en wees de betrokkenen op hun verantwoordelijkheid. De situatie is echter heel gecompliceerd en wijzigt van dag tot dag. Lees meer...
0000-00-00 - Vanavond werd op de eerste gemeente- en OCMW-raad het bestuursakkoord besproken. Onze fractieleider Stephanie D'Hose vergelijkt het bestuursakkoord met een knappe bergrit.  Lees meer...0000-00-00 - Vanavond werd op de eerste gemeente- en OCMW-raad het bestuursakkoord besproken. Onze fractieleider Stephanie D'Hose vergelijkt het bestuursakkoord met een knappe bergrit.    Lees meer...0000-00-00 - Heraanleg Oostakkerdorp; een drama of een goede zaak? We kunnen straks echt niet meer parkeren?   Het initiatief. Het was eind 2011 wanneer Open Vld Oostakker het idee lanceerde voor de heraanleg van Oostakkerdorp.  Naast het herwaarderen van ons dorpsplein leek het wenselijk een overlegmodel aan te bevelen om de problemen te vermijden waarmee de heraanleg van Drongendorp werd geconfronteerd. De Drongenaar weigerde destijds de ‘door het stadsbestuur opgelegde’ plannen en er diende van begin af aan een nieuw ontwerp gemaakt te worden. Veel verloren tijd dus met een hoop frustratie. Met de steun van schepen Christophe Peeters maakte Open Vld Oostakker destijds een werkwijze bekend waarbij meerdere partners betrokken worden om tot een gedragen en plekgebonden voorstel te komen (het zgn. participatory design). Groot was dan ook het enthousiasme wanneer we vernamen dat de heraanleg van ons dorpsplein werd opgenomen door de coalitie in het bestuursakkoord van 2012/2018. De klankbordgroep. Begin december 2015 werd een open ontwerpatelier georganiseerd waar éénieder kon aan deelnemen. Een veelvoud van ideeën werd ontwikkeld waarmee het studiebureau aan de slag kon. Om verdere opvolging mogelijk te maken werd een ‘klankbordgroep’ samengesteld met vertegenwoordigers van betrokken organisaties, omwonenden e.a. Naar verluid werd getracht deze groep evenwichtig samen te stellen. Dat het menens was om alle kansen te geven aan de klankbordgroep kan gezien worden in het feit dat de Oostakkerse gemeenteraadsleden wel op de hoogte werden gebracht maar tegelijkertijd gevraagd werd niet (politiek) te interfereren. Op die manier gaven zowel meerheid als oppositie het kind een kans. Men had nu éénmaal slechte ervaring vanuit Drongen.  De uitgangspunten voor de heraanleg zijn duidelijk en breed gedragen; streven naar meer verkeersveiligheid door komaf te maken met doorgaand zwaar transport, het openbaar vervoer beter kanaliseren en het geheel visueel meer kwaliteit geven tot een plek waar alle generaties zich thuis voelen. Het werd een zoektocht naar meer samenhang om het versnipperd dorpsbeeld te ‘binden’ tot visueel één geheel. Vandaar het idee om één groot (be)leefbaar plein te maken. Het initiële voorstel van Open Vld Oostakker was om het plein te koppelen aan enerzijds de publieke functies zoals de bibliotheek, het dienstencentrum en anderzijds aan de verschillende cafés en restaurants. Naar ons inzicht zou dat de veiligheid en beleefbaarheid het meest versterken. De klankbordgroep nam de beslissing om eerder een koppeling te maken met de kerk-omgeving. Het ontwerp maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een veilige en aangename wandeling te maken tussen het rustoord en het dorpsplein om er te kunnen genieten van spelende (klein-) kinderen of te genieten van frisse pint in een café of misschien wel toekomstig zomers terras omgeven door groen. Het omvat een progressieve keuze met een blik naar de toekomst waar bewoners en handelaars beter kunnen van worden. Het overstijgt een conservatieve houding waarbij enkel wat ‘opsmuk’ aan te pas komt maar waar geen fundamentele keuzes gemaakt worden inzake verkeersveiligheid en beleving. Na een analyse door De Lijn werd een rond punt ter hoogte van aanzet Gentstraat en Sint-Laurentiuslaan een rond punt bedacht. Hierdoor zal het mogelijk worden om vanuit de Sint-laurentiuslaan direct de Gentstraat in te rijden wat sommigen op vandaag sowieso reeds riskeren.  Dit rond punt zal ook het zwaar transport weren dat vandaag Oostakkerdorp nog veelvuldig terroriseert. De bushaltes worden geconcentreerd vooraan in de Sint-Laurentiuslaan tot net voor het brugje aan het park, dus niet tot voor het grote appartementsgebouw en dichtbij het (te vernieuwen) dienstencentrum. We kunnen straks niet meer parkeren vernam U? Wanneer we de plannen te zien krijgen, lijkt ons dit  een beetje kort door de bocht. Samengevat kunnen we stellen dat tot op vandaag ongeveer 80% van de parkeerplaatsen behouden werd, weliswaar herverdeeld en gekoppeld aan specifiek gebruik. Zo zal parkeren ingericht worden in functie van bewoners, van handelszaken en van bijvoorbeeld een bezoek aan het OCO. 1. Aan het OCO, Oostakkers cultuur mekka, kan op een veilige manier geparkeerd worden. Er worden daar een 22 plaatsen voorzien. Deze plaatsen (en ook nog anderen) kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden tijdens een kerkbezoek. 2. Voor de handelszaken zal kortparkeren worden geïntroduceerd. Niet betalend, geen bewonerskaart zoals in Gent centrum maar wel een parkeerkaart om 2 uur lang te kunnen parkeren tussen 9h00 en 18h00 (op zondag is er geen parkeerkaart nodig). Kortparkeren heeft als voordeel dat roterend parkeren wordt bekomen zodat meerdere klanten per dag gebruik kunnen maken van eenzelfde parkeerplaats. Het wordt bijgevolg makkelijk dicht parkeren bij de apotheker, bij de dokter en bij de handelszaken. Deze vorm van parkeren heeft reeds zijn nut bewezen in meerdere steden, veelal tot vreugde van de middenstand. Maar ook de bezoeker vaart er goed bij; het wordt minder lang zoeken naar een parkeerplek daar het aanbod nu eenmaal roterend is. Dit parkeerregime betreft ongeveer 38% van het totale parkeeraanbod. Er blijft m.a.w. voldoende parkeermogelijkheden over voor bewoners en/of langparkeren. Kortparkeren waar?
  • Pijphoekstraat; ter hoogte van bakker Moeraert en kledingwinkel Zoë.
  • Tussen kerk en de oude pastorie aan beide zijden.
  • Oostakkerdorp : vanaf Groenehoekstraat tot nieuw rond punt Gentstraat/Sint-Laurentiuslaan.
  • Bredestraat : ter hoogte van juwelier Moens en bakker Hemelsoet
  • Gentstraat (buiten project van heraanleg Oostakkerdorp) : vanaf bakker Van Damme tot aan vishandel Bonne.
3. Voorts werden nog meerdere parkeerplaatsen voor langparkeren voorzien ter hoogte van de Groenehoekstraat en de Pijphoekstraat. 4. Mensen die op heden Oostakkerdorp gebruiken als uitvalsbasis naar bijvoorbeeld Gent-centrum zullen verwezen worden naar Lourdesbrug waar langparkeren (nog) goed moet uitgewerkt worden. 5. Tijdens de vele evenementen die Oostakker rijk is, zal er door het nieuwe plan minder impact zijn op het parkeeraanbod. Op vandaag worden veel van deze plaatsen ingenomen door een tent of door kermisinfrastructuur. Ook hier dus een win-win situatie. Conclusie. Wij zullen vragen om de leden van de klankbordgroep kenbaar te maken zodat wie vragen heeft contact kan opnemen. We herhalen ons vertrouwen in deze werkwijze en in het resultaat van constructief overleg.    Lees meer...0000-00-00 - Vanaf maandag 11 april 2016 zullen de loketten van de Stad Gent beter afgestemd zijn op de burger. Zo kunnen Gentenaars een uur langer terecht aan de loketten van Burgerzaken op zaterdag en twee avonden per week tot 19 uur op afspraak. Om het de burger gemakkelijker te maken, worden de openingsuren van de andere loketten van de Stad Gent beter op elkaar afgestemd. Zo openen alle loketten om 9 uur, kunnen ze allemaal bezocht worden op woensdagnamiddag terwijl donderdag een algemene sluitingsdag wordt. Het Gentinfo-Punt in AC Zuid blijft wel open op donderdag. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   73   74   75     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info