Voorwoord ››

Open Vld in Gent-Centrum

Op deze pagina's vindt u achtergrondinformatie over onder meer de mensen achter de schermen bij Open Vld Gent-Centrum en over de aan onze afdeling verbonden mandatarissen. Ook onze lokale activiteiten kunt hier terugvinden.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u wil deelnemen aan onze activiteiten en/of vragen hebt bestemd voor onze mandatarissen en wijkverantwoordelijken.

In naam van onze Centrum-mandatarissen, Stephanie D'Hose (Voorzitter Senaat, Vlaams Parlementslid, Fractieleider Gentse Gemeenteraad en gemeenteraadslid), Alana Herman (gemeenteraadslid en BCSD-lid) en het voltallige bestuur: veel surfgenot!

Siska Castelain
Voorzitter Open Vld Gent-Centrum

Volg ons op facebook

Nieuws ››
Zebrapad rotonde Sint-Annaplein ter hoogte van Keizer Karelstraat wordt geherlokaliseerd

Zebrapad rotonde Sint-Annaplein ter hoogte van Keizer Karelstraat wordt geherlokaliseerd

Bij het oprijden van de rotonde van het Sint-Annaplein vanuit de Keizer Karelstraat bevindt zich onmiddellijk rechts een zebrapad naar het parkje in het midden van de rotonde. Dit creëert een onveilige situatie aangezien bestuurders die vanuit de Keizer Karelstraat de rotonde willen oprijden vooral heel aandachtig moeten zijn voor auto’s en fietsers die op de rotonde van links komen (waar de zichtbaarheid door het parkje sowieso al beperkt is). Lees meer...


Gentenaars blijven hun weg vinden naar Gentinfo

Gentenaars blijven hun weg vinden naar Gentinfo

Gentinfo is hét kanaal bij uitstek om als burger contact op te nemen met de stad. Dat kan zowel via chat, mail, als aan de balie in het Stadskantoor. Ook via de telefoon kan men terecht bij Gentinfo: "het nummer 09/210 10 10 moet zowat het bekendste Gentse telefoonnummer zijn" klinkt het bij fractieleidster Stephanie D'Hose. Lees meer...


Nieuwe liedjes voor Belfort

Nieuwe liedjes voor Belfort

U hebt ze misschien al gehoord. Sinds Pasen weerklinken drie nieuwe liedjes op ons Belfort. De trommel die de beiaard aanstuurt kreeg meteen ook een grondige poetsbeurt. “De trommel kreeg eerst en vooral een flinke poetsbeurt.  Lees meer...


Vragen ››

Plantvak Frans Van Ryhovelaan

Het plantvak op de Frans Van Ryhovelaan ter hoogte van huisnummer 198 is heel slecht onderhouden. Er groeit enkel wat onkruid en de rand van het vak is zwaar beschadigd, ogenschijnlijk ten gevolge van een aanrijding.  Lees meer...


Cijfers verkeersongevallen met vluchtmisdrijf

Om een zicht te krijgen op mogelijke tendenzen in het aantal verkeersongevallen met vluchtmisdrijf is het belangrijk gedetailleerde cijfers over een voldoende ruime tijdspanne te kunnen vergelijken. Lees meer...


Ongevallencijfers elektrische/gemotoriseerde fietsen en speed pedelecs

Ook in Gent begeven zich steeds meer elektrische/gemotoriseerde fietsen en speed pedelecs in het verkeer en steeds vaker zorgt dit voor conflicten met andere (zwakke) weggebruikers. Om een duidelijk beeld te krijgen op de grootteorde en specifieke aard van deze problematiek, is het belangrijk om objectieve gegevens te analyseren die de basis kunnen vormen voor eventuele beleidsmaatregelen. Lees meer...


Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info