Voorwoord ››

Open Vld in Gent-Centrum

Op deze pagina's vindt u achtergrondinformatie over onder meer de mensen achter de schermen bij Open Vld Gent-Centrum en over de aan onze afdeling verbonden mandatarissen. Ook onze lokale activiteiten kunt hier terugvinden.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u wil deelnemen aan onze activiteiten en/of vragen hebt bestemd voor onze mandatarissen en wijkverantwoordelijken.

In naam van onze Centrum-mandatarissen, Stephanie D'Hose (Voorzitter Senaat, Vlaams Parlementslid, Fractieleider Gentse Gemeenteraad en gemeenteraadslid), Alana Herman (gemeenteraadslid en BCSD-lid) en het voltallige bestuur: veel surfgenot!

Siska Castelain
Voorzitter Open Vld Gent-Centrum

Volg ons op facebook

Nieuws ››
Carl De Decker trekt de strijd aan voor meer betaalbaar wonen in Gent

Carl De Decker trekt de strijd aan voor meer betaalbaar wonen in Gent

Tijdens de gemeenteraad hield adjunct-fractieleider Carl De Decker een pleidooi voor meer betaalbaar wonen in Gent. Dat is volgens hem een gedeelde verantwoordelijkheid van Gent, Vlaanderen en de bouwsector. Lees meer...


VOOR GENT stelt kandidatenlijst voor

VOOR GENT stelt kandidatenlijst voor

Hier zijn ze dan! Vol trots stellen we onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van onze stadslijst VOOR GENT van 2024 aan jullie voor! Lees meer...


Ontwerp klaar voor nieuwe campus Arteveldehogeschool aan Dok Zuid

Ontwerp klaar voor nieuwe campus Arteveldehogeschool aan Dok Zuid

Het ontwerp voor de campus van Arteveldehogeschool aan Dok Zuid is klaar. Schepen van Stadsontwikkeling Sami Souguir: "Maar liefst 2.500 studenten zullen les volgen in twee moderne campusgebouwen. In een derde gebouw komen 240 studentenkamers, een jeugdhuis en buurtgerichte commerciële functies." Lees meer...


Vragen ››

Aantal personen met leefloon op hetzelfde domicilieadres

Op het BCSD-plenaire van 20 juni 2023 werd de managementrapportering voorgelegd met cijfers tot en met april 2023. Dergelijke rapportage bevat heel wat interessant cijfermateriaal. Zo kunnen we de evolutie volgen van het aantal leefloongerechtigden, het aantal Art 60’s, hoeveel cliënten uitstromen, enz .. Lees meer...


SubsidiŽring geloofsgemeenschappen

Zoals velen was ook gemeenteraadslid Manuel Mugica Gonzalez geschokt door wat wij te zien kregen in de Canvasreeks ‘Godvergeten’. Manuel heeft dan ook enkele vragen over de subsidiëring van de verschillende geloofsgemeenschappen in onze stad. Lees meer...


Schrappen van alle gender gerelateerde vragen

Sinds 2015 werd bij vacatures het traditionele m/v uitgebreid tot m/v/x. Hiermee wilde men het belang van genderneutraliteit benadrukken. In een wereld waar we continu streven naar gelijkheid tussen alle mensen, zou het afschaffen van de geslachtsregistratie een logische keuze zijn. Iemands kennis, talent en/of ervaring zijn van belang om een job goed uit te voeren en niet het geslacht of gender.  Lees meer...


Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info