Burgemeester maakt werk van open communicatie rond veiligheidscijfers

14 februari 2020

Met het aantreden van de nieuwe bestuursploeg begin 2019 werd er bewust voor gekozen om data zoveel mogelijk open te stellen van het publiek. Burgemeester Mathias De Clercq maakt nu werk van het beter ontsluiten van veiligheidscijfers zodat iedereen kan nagaan hoe het zit met veiligheid in zijn of haar wijk.

Momenteel communiceert de politie enkel actief over veiligheidscijfers op niveau van de stad. Maandelijks brengt het daartoe een politiebulletin uit. De burgemeester heeft nu gevraagd om ook de veiligheidscijfers van de 25 administratieve wijken in Gent open te communiceren. Dit uiteraard met respect voor privacy. “Het past in de nieuwe bestuursstijl om in alle openheid en transparantie over veiligheidscijfers te communiceren. De burger heeft recht om te weten wat er in zijn of haar wijk gebeurt”, aldus burgemeester Mathias De Clercq.

Het gaat om totaalcijfers voor misdrijven, gemeentelijke administratieve sancties, niet-misdrijven, verkeersongevallen en verkeersinbreuken. Daarnaast zullen ook detailcijfers over voertuigdiefstallen, inbraken in gebouwen, andere diefstallen, vandalisme, sluikstorten en geluidshinder open te raadplegen zijn.

Het eerste politiebulletin met veiligheidscijfers op wijkniveau wordt verwacht in april 2020, in dit politiebulletin zullen de veiligheidscijfers van de maand januari 2020 op wijkniveau vermeld staan. Het politiebulletin zal dan telkens na voorstelling en bespreking binnen deze commissie worden gepubliceerd op de website van de politie, zoals nu reeds het geval is. Bijkomend zullen de politie en de Stedelijke Dienst Data en Informatie samen bekijken welke eventuele bijkomende publicatiemiddelen kunnen ontwikkeld worden op basis van de gegevens die de politie publiceert in het Politiebulletin.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.