Gent stuurt budget bij in moeilijke Corona-context

13 november 2020

De tweede coronagolf woedt op volle kracht en dat heeft een impact op het stadsbudget. Met de budgetopmaak 2021 stuurt het stadsbestuur bij om ook deze tweede golf op te vangen.

Er wordt ingegrepen op de eigen werking, enkele projecten schuiven in de tijd. Er komt echter geen verhoging van de belastingen voor de Gentenaars. Burgemeester Mathias De Clercq: “We sturen nu bij om Gent door de crisis te loodsen, en opnieuw relancebeleid mogelijk te maken. We doen dat zonder aan de portemonnee van de Gentenaars te raken.”

Corona zorgt voor een volatiele en onvoorspelbare financieel-economische context. Daarom leggen we nu een extra financiële reserve aan. De autofinancieringsmarge* wordt bijgesteld van 2,74 naar 9,22 miljoen euro in 2025 als buffer. De Stad baseert zich voor de budgetopmaak op bijgestelde assumpties van het Federaal Planbureau. De schuldgraad blijft onder de 100%.

De uitdagingen voor het stadsbestuur zijn niet min. De impact van de tweede coronagolf houdt onvoorziene extra uitgaven in. Er is ook zuurstof nodig voor de heropleving van de Gentse samenleving en economie. Bovendien houdt de Stad rekening met 1,48 miljoen euro minder inkomsten dan voorzien.

Net zoals bij het creëren van het stootkussen van de €25 mio n.a.v. de eerste Coronagolf, blijft het Gentse stadsbestuur bewust kiezen voor een duurzaam investeringsbeleid in wegen, scholen, parken, cultuur- en sportinfrastructuur, energiebesparende maatregelen en een betere dienstverlening.

De budgetten voor enkele projecten schuiven in de tijd door rekening te houden met de realisatietermijnen. Door scherper te budgetteren en enkele budgettaire meevallers (zoals energiekosten), bespaart Stad Gent ook op de eigen werking. Meer inzetten op telewerk is een logische evolutie en wordt de regel. Daarnaast dragen de verbonden rechtspersonen van de Groep Gent positief bij aan de budgetopmaak.

Het stadsbestuur voorziet ook enkele nieuwe inkomsten waarbij de Gentenaar niet rechtstreeks wordt geraakt. Zo wordt de belasting op tweede verblijven verhoogd naar 1.500 euro per jaar vanaf 2022. Vanaf 2022 kan de Stad ook op extra inkomsten rekenen, doordat boetes voor snelheidsovertredingen in zone 30 en zone 50 naar de stadskas zullen vloeien.

Burgemeester De Clercq: “Als Stad zetten we alles op alles om Gent en de Gentenaars door deze crisis te loodsen. We voorzien de nodige buffers en blijven ambitieus in ons beleid.”

*wettelijke evenwichtsvoorwaarde voor lokale besturen die aangeeft of het bestuur aan al haar wensen en verplichtingen kan voldoen, inclusief leninglasten. AFM>0 in 2025 wil zeggen dat het bestuur financieel in evenwicht is of overschot boekt

 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info