Nieuws

25 april 2015 - Gent trekt resoluut de kaart van kinderen en jongeren en wil de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen worden. Daarom werden alle nieuwe acties die hier toe bijdragen samengebracht in één plan. Kindvriendelijkheid staat in het huidig bestuursakkoord en sinds 2013 in de missie van de Stad Gent. Het actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad maakt dit nu concreet. Het document bevat 14 speerpunten, 182 acties en biedt een overzicht van waar de Stad Gent samen met alle schepenen en diensten deze legislatuur zal op inzetten. Lees meer...

 


24 april 2015 - Van vrijdag 29 mei tot zondag 7 juni 2015 zijn er verschillende rondleidingen over het funeraire erfgoed op de Gentse begraafplaatsen. Voor het eerst worden ook twee avondwandelingen georganiseerd op vrijdag 29 mei waarbij de fauna en flora op de Westerbegraafplaats in de kijker worden gezet. Lees meer...

 


23 april 2015 - De goedkeuring van het definitieve milieueffectenrapport (MER) voor het vertrammen van de Gentse buslijn 7 wordt verwacht in november van dit jaar. Momenteel lopen de project-MER en de Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse. Die onderzoeken horen thuis in de voorbereidende fase van de aanleg van de nieuwe tramverbinding die de Gentse Dampoort- en Sint-Pieterstations op haar traject zal aandoen. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Mathias De Clercq. Lees meer...

 


21 april 2015 - Maandagavond 20 april 2015 werd de EVA (extern verzelfstandigd agentschap) vzw BIG opgericht. BIG staat voor Business Improvement District Gent en moet het middenstandsbeleid professionaliseren en de Gentse winkel- en horecagebieden promoten in binnen- en buitenland. Schepen Christophe Peeters: ‘Gent zal zich als grootschalig openlucht shoppingcenter profileren en zich zo wapenen tegen de opkomende e-commerce en de vele winkelcentra in de periferie.’ Lees meer...

 


1 april 2015 - Een professionele jury selecteerde deze week twaalf finalisten voor Dé Gentse Ondernemer. Het publiek bepaalt mee welke vier ondernemers verder meedingen naar de titel van Dé Gentse Ondernemer. Iedereen kan tot en met dinsdag 21 april 2015 stemmen op zijn favoriete kandidaat via de website www.gentseondernemer.be Lees meer...

 


1 april 2015 - Na een spectaculaire daling van bijna 10% in 2013 is de geregistreerde criminaliteit in Gent in 2014 met 1,4% licht gedaald. Eigendoms-, persoons- en milieudelicten daalden, terwijl de door de politie vastgestelde drugsdelicten toenamen. Het aantal woninginbraken is gestegen maar dat is vooral te wijten aan de toename van het aantal pogingen. Het aantal geregistreerde verkeersongevallen daalde met 2,9%. Ook het aantal verkeersinbreuken daalde met 6,1%. Het aantal vastgestelde snelheidsovertredingen steeg met 5,2%. Lees meer...

 


25 maart 2015 - Het nieuwe antidiscriminatieplan van Stad Gent is dinsdag 24 maart mits een aanpassing door de Gentse gemeenteraad goedgekeurd. De Gentse liberalen spraken bij monde van gemeenteraadslid Geert Versnick hun steun uit voor het plan en haalden fors uit naar de wijze waarop het debat daags voordien werd gevoerd. Lees meer...

 


25 maart 2015 - Via de sociale media en de pers werd vorige week duidelijk dat er heel wat vragen bestaan over het nieuwe digitale inschrijvingssysteem voor de schoolopvang via Tinkelbel. Reeds in januari heeft gemeenteraadslid Mehmet Sadik Karanfil hierover van gedachten gewisseld met de schepen van Onderwijs Elke Decruynaere en aandacht gevraagd voor voldoende flexibiliteit. De schepen engageerde zich toen vanaf einde maart te evalueren en daar waar nodig bij te sturen. Lees meer...

 


16 maart 2015 - De kiosk die in het Citadelpark staat, wordt in de loop van 2016 gerestaureerd. Dat kwam gemeenteraadslid Stephanie D'Hose te weten van de bevoegde schepen. De kiosk uit 1885 is al jaren in slechte staat, verschillende waardevolle elementen zijn reeds gestolen. Lees meer...

 


2 maart 2015 - Gent staat de laatste jaren volop in de kijker als echte horecastad. Het aantal aanvragen voor terrassen is groot en dus voerde Gent vorig jaar een terrasreglement in. Dit reglement wordt nu voor een aantal plaatsen verfijnd. Schepen van Middenstand Christophe Peeters: “De Stad Gent kiest met de terrasinplantingsplannen voor duidelijkheid voor de bestaande horeca. Tegelijk weten ook nieuwe uitbaters meteen welke terrasruimte mogelijk is nog voor ze van start gaan met een nieuwe horecazaak. Die informatie is onmisbaar bij het opmaken van een financieel plan.” Lees meer...

 


<<  1   5   8   9   10   11   12   13     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.