Nieuws

Extra ondersteuning van onze Gentse jeugd via de vrijetijdssector
21 februari 2021 -

Eerder kregen alle erkende clubs met middelen uit het Vlaamse noodfonds een forfait van 1000 €, clubs met een jeugdwerking kregen een extra subsidie. “Daar komt nu extra financiële steun bij voor clubs met een jeugd- of G-werking die inkomsten zagen verloren gaan door afgelaste wedstrijden of eetfestijnen.”, legt schepen Sofie Bracke uit.

Lees meer...

 


Christophe vraagt duidelijkheid omtrent contracten IVAGO inzake bedrijfsafval
21 februari 2021 -

Horecazaken en cultuurhuizen zijn al maanden noodgedwongen dicht. Dat heeft op verschillende praktische zaken gevolgen, ook op de afvalophaling. Door een gebrek aan activiteit moet er uiteraard ook geen afval opgehaald worden, maar veel horecazaken of cultuurhuizen hebben een contract met IVAGO.

Lees meer...

 


Oplossing in de maak voor toeritdosering Kortrijksepoortstraat
21 februari 2021 -

Heb u ooit al gehoord van de toeritdosering op de Kortrijksepoortstraat? De kans dat u nee antwoordt op deze vraag is groot, aangezien het systeem al meer dan 2 jaar defect is. Nochtans staat het systeem al sedert 2015 opgesteld op de hoek van de Charles De Kerckhovelaan en de Kortrijksepoortstraat.

Lees meer...

 


Terrasbelasting geschrapt tot half april 2022
21 februari 2021 -

Eind januari werd al aangekondigd dat de terrasbelasting zou worden kwijtgescholden minstens tot eind maart 2021. Een goede zaak van schepen Sofie Bracke, vond toen ook raadslid Christophe Peeters die altijd de belangen behartigt van de zelfstandige ondernemers. Christophe haalde toen al aan dat perspectief op lange termijn opportuun was. 

Lees meer...

 


Toekomstplannen Gravensteen
21 februari 2021 -

Het Gravensteen trok de laatste weken heel wat aandacht. Omdat de renovatiewerken dichterbij komen, wordt sinds enkele maanden meer ingezet op communicatie vanuit de stad. Dat onze stadsburcht menig Gentenaar niet onberoerd laat, werd meteen duidelijk: meer dan 100 bekende Gentenaars stelden een open brief op, gericht aan de burgemeester, waarin ze hun bedenkingen over de plannen formuleerden.

Lees meer...

 


14 december 2020 - Tijdens de gemeenteraad van maandag 14 december hield onze fractievoorzitter een tussenkomst over de meerjarenplanning. Lees ze hier integraal. Lees meer...

 


Tussenkomst Stephanie D
23 november 2020 - Op maandag 23 november hield onze fractievoorzitter tijdens de gemeenteraad een tussenkomst omtrent het actieplan diversiteit. Lees meer...

 


Stad Gent blijft bereikbaar!

13 november 2020 -

De Stad Gent blijft bereikbaar via Gentinfo, zowel telefonisch als digitaal. De fysieke bereikbaarheid wordt wel verminderd. Concreet wil dat zeggen dat enkel noodzakelijke loketbezoeken doorgaan op afspraak. Inwoners contacteren dus best eerst Gentinfo voor ze ter plaatse komen. Het telefoonnummer van Gentinfo is 09/210 10 10, het mailadres gentinfo@stad.gent, chatten kan als je via stad.gent ‘Gentinfo’ opzoekt en onderaan ‘Chat met Gentinfo’ aanklikt.

Heb je een vraag omtrent de coronamaatregelen in Gent? Alle informatie vind je hier.
Provincie Oost-Vlaanderen neemt extra coronamaatregelen
13 november 2020 -

"In de provincie Oost-Vlaanderen gelden, naast de federale en Vlaamse coronamaatregelen, nog bijkomende maatregelen", dat laat provincieraadslid Martine Verhoeve weten.

Lees meer...

 


Stephanie D
13 november 2020 -

Het virus slaat weer wild om zich heen. Er is een sterke inspanning van ons allemaal nodig om de onzichtbare vijand terug te dringen. De regering heeft drastische maatregelen genomen en roept iedereen op maximaal de contacten te beperken.

Lees meer...

 


<<  1   2   3   4   5   10   22     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.