Nieuws

24 februari 2014 - GENT - Het Gentse stadsbestuur heeft maandagavond tijdens de gemeenteraad een vraag van de Gentse N-VA om de klokkenstoel op het Emile Braunplein af te breken afgewezen. 'Die piste wordt zelfs niet onderzocht', benadrukte schepen van Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen). Lees meer...21 februari 2014 - Op maandag 24 februari 2014 start Waterwegen en Zeekanaal NV met de dringende herstellingswerken aan de Meulestedebrug in Gent. Tijdens de werken, die ongeveer 14 dagen zullen duren, kan er geen verkeer (ook geen bussen, fietsers en voetgangers) meer over de brug. Na de werken wordt de huidige tonnagebeperking opgeheven. Lees meer...16 januari 2014 - Onze stad wordt de laatste jaren veelvuldig geconfronteerd met het fenomeen “kraken”. Het gaat om mensen die zich zonder toelating van de eigenaar toegang verschaffen tot andermans woning, er zich in vestigen en er zich zelfs domiciliëren. Een aantal concrete gevallen die de laatste tijd het nieuws haalden illustreren deze problematiek. Lees meer...Trager aan Crombeen

1 december 2013 - Aan school Crombeen in de Tentoonstellingslaan gaat Stad Gent snelheidsindicatieborden plaatsen. Die moeten automobilisten herinneren aan de zone 30 die er geldt. Deze ingreep komt er op vraag van gemeenteraadslid Stephanie D’Hose. Zij werd aangesproken door de ouderraad, die aandacht vroeg voor de onveilige verkeerssituatie. Met het initiatief wil het stadsbestuur werken aan fietsveiligheid aan de schoolpoort. 


1 december 2013 - Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen Mathias De Clercq zet in het Rabot een pilootproject op om de creatieve economie in de wijk te stimuleren. In totaal investeert de stad, met steun van het Stadsvernieuwingsfonds van de Vlaamse overheid, 550.000 euro voor de uitbouw van de creatieve economie in de wijk. Deze ondersteuning kadert in het project ‘Creatief Kwartier Rabot’ en is een onderdeel van het Stadsvernieuwingsproject ‘Bruggen naar Rabot’. Lees meer...1 december 2013 - Gentse operaliefhebbers weten het al langer, het is vijf voor twaalf voor het operagebouw. Nu er een fusie met het Ballet van Vlaanderen op tafel ligt, is het moment aangebroken werk te maken van een totaalaanpak van het gebouw én de werking. Dat is niet alleen een bevoegdheid van de Stad Gent, maar vooral ook van de Vlaamse overheid omdat er een erfpacht rust op het gebouw. Lees meer...1 december 2013 - Komt er toch meer groen op de Korenmarkt? Als het van Open Vld afhangt wel. Gemeenteraadslid Sas van Rouveroij pleit alvast voor enkele bomen op het kale plein. De architect blijft echter vasthouden aan het oorspronkelijke ontwerp. Lees meer...Nieuw natuurgebied Overmeers

1 december 2013 - Gent heeft er een natuurgebied bij. Het educatief natuurpark Overmeers ligt tussen de ring rond Gent (R4) en het station Gent-Sint-Pieters. Het is een gebied van ongeveer 6,8 ha dat tot voor kort verborgen was voor het publiek. Maar voortaan kan iedereen genieten van dit stukje natuur. Wandelaars en natuurliefhebbers kunnen er voluit genieten van het groen, de mooie waterpartijen, watervogels en amfibieën.


1 december 2013 - Gemeenteraadslid Stephanie D’Hose is deze bestuursperiode ook voorzitter van de gemeenteraadscommissie die zich maandelijks buigt over de dossiers die betrekking hebben op Openbare Werken en Mobiliteit.  Onlangs werd de stand van zaken van de parkeerstudie onder de loep genomen. Lees meer...<<  1   5   10   25   27   28   29     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info