Vragen

3 mei 2022 - Boven op het Gravensteen wapperen meerdere vlaggen, waaronder uiteraard de Gentse. Enkele vlaggen zijn echter sterk versleten. De ene begint te rafelen, bij andere – bijvoorbeeld de Belgische vlag – zijn de kleuren sterk vervaagd door de zon.  Lees meer...

 


22 april 2022 - De staat van de Wispelbergstraat (ter hoogte van het Casinoplein) laat momenteel te wensen over. Er zijn in de onmiddellijke omgeving nochtans 4 scholen gelegen en er is aldus druk fietsverkeer. Bovendien takt dit aan op een fietsas. Het park is mooi aangelegd, het zou een goede zaak zijn als nu ook de weg wordt aangepakt. Lees meer...

 


7 april 2022 - Collega Van Pee bracht schepen van mobiliteit in het verleden reeds, middels een schriftelijke vraag, op de hoogte van de problematiek betreffende de inrit van de garageboxen gelegen te Gontrodestraat 106. De inrit wordt vaak belemmerd door geparkeerde voertuigen waardoor een antiparkeermaatregel zich opdringt.  Lees meer...

 


7 april 2022 - Meer dan ooit moeten we inzetten op elektrificatie. Ook als het gaat over mobiliteit. Het is dan ook een goede zaak dat Stad Gent voorloper is in Vlaanderen als het gaat over de inspanningen om meer laadinfrastructuur te voorzien. We moeten er, binnen de grenzen van de wegcode, ook alles aan doen om bestuurders van elektrische voertuigen exclusief toe te laten om hun voertuig te parkeren op de voorziene plekken om te laden. Daar vestigde ik eerder al uw aandacht op Lees meer...

 


24 maart 2022 - In het antwoord van de schepen vanb mobiliteit op de schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Carl De Decker meldde deze dat komende paasvakantie de tramspoorvernieuwing in de bocht Clarissenstraat x Frère Orbanlaan wordt aangepakt. Een goede zaak. Het probleem van piepende tramsporen doet zich uiteraard niet enkel daar voor, zoals de schepen zelf ook aangeeft. De schepen antwoordde dat er diverse opties zijn om de hinder, die ook weersafhankelijk is, te beperken. Zo test De Lijn een nieuw railsmeersysteem. Lees meer...

 


21 maart 2022 - Stad Gent beschikt over een procedure voor het indienen van klachten betreffende de kinderopvang. De klacht kan gericht worden aan de directeur van de Dienst Kinderopvang. Als de klacht ontvankelijk is, wordt binnen de 7 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging verstuurd. Binnen de 25 werkdagen wordt een schriftelijk antwoord bezorgd. Lees meer...

 


24 februari 2022 - Op 24 februari stelde gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot een aantal schriftelijke vragen mbt kledingcontainers in de stad aan de schepen van Netheid.
  Lees meer...

 


21 februari 2022 - In de Heirniswijk zijn de afgelopen tijd een dertigtal parkeerplaatsen verdwenen. Dit zou blijkbaar nodig zijn om de doorgang van de brandweer te verzekeren. Het is nochtans zo dat er reeds een brede toegangsweg tot het Bijgaardepark is. Lees meer...

 


21 februari 2022 - Het goedgekeurde Masterplan ‘Campus Leerdorp’ voorziet geen parkeergelegenheid meer op de campus. De schooldirecties werden bij deze beslissing niet betrokken en hebben hun akkoord hiervoor niet gegeven. Hoofdzakelijk in CVO Gent en ook in het DKO komt een groot aantal volwassen cursisten overdag maar vooral ook ’s avonds na hun werkdag nog opleidingen ambachten, bouw, elektriciteit, sanitair of artistieke vorming volgen. Veel cursisten komen met de wagen rechtstreeks na hun werk en brengen het materiaal mee dat ze nodig hebben om hun cursus te volgen. Lees meer...

 


18 februari 2022 - Verschillende fietsers en voetgangers geven aan de verkeerssituatie ter hoogte van het Stapelplein niet optimaal is. Zo stopt het voetpad aan de bocht plots en moeten voetgangers zich op het fietspad begeven, met alle risico’s vandien. Ook is het zo dat het fietspad richting Dampoort niet gekleurd is terwijl dit bij de overkant wel het geval is. Lees meer...

 


<<  1   2   3   5   10   25   50   88     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.