Vragen

11 februari 2021 -

De wijken Muide en Meulestede kampen al geruime tijd met verkeersoverlast en -onveiligheid. Sinds de aanvaring van de Meulestedebrug en de herstelling van de brug is de mobiliteit in deze wijken problematisch geworden. Het gebied kreunt onder de enorme toevloed van verkeer dat zijn weg zoekt door de woonwijken.

Lees meer...

 


8 februari 2021 -

De stad zet sterk in op kleinschalige buurtsportinfrastructuur: trapveldjes, street workouts,... Terecht, het is de ideale manier om mensen aan het bewegen te krijgen, op de meest laagdrempelige manier.

Lees meer...

 


3 februari 2021 - Tijdens het vragenuur van februari 2020 vroeg gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot naar de situatie ter hoogte van de wegwerkzaamheden aan de Vliegtuiglaan. Lees meer...

 


3 februari 2021 -

Vanaf 24 februari kunnen ouders hun kinderen aanmelden voor een plaats in het kleuter- of lager onderwijs, via het centraal aanmeldingsregister. Dankzij dit systeem wordt het fenomeen van kamperen voor de schoolpoort vermeden. 

Lees meer...

 


2 februari 2021 - Gemeenteraadslid Christophe Peeters vroeg naar een overzicht van het aantal verleende omgevingsvergunningen voor de periode 2017-2020. Opgesplitst per categorie (functiewijziging, verbouwing, nieuwbouw). Lees meer...

 


2 februari 2021 -

De horecazaken in onze stad zijn, zoals in de rest van het land, al maanden noodgedwongen dicht. Ook de cultuurhuizen kunnen hun activiteiten tot nader order niet hervatten.

Lees meer...

 


28 januari 2021 -

Er staat reeds enkele maanden een camera opgesteld aan de Zuid, ter hoogte van het Graaf van Vlaanderenplein. De camera is geplaatst net voor de oversteekplaats van voetgangers en fietsers, waardoor automobilisten niet altijd zien of er iemand wil oversteken, wat voor gevaarlijke situaties zorgt, zeker in deze donkere dagen.

Lees meer...

 


27 januari 2021 -

Het voormalige schoolgebouw in Klein Raamhof wordt verkocht. De vzw De School van Toen kan het gebouw blijven gebruiken tot de zomer van 2022.

Lees meer...

 


27 januari 2021 -

De zomers worden steeds warmer en droger. Hoe kan je parken en andere openbare domeinen beter wapenen tegen droogte en hitte? Dit wordt onderzocht door Curieuzeneuzen in de Tuin, dit is het grootste burgeronderzoek naar hitte en droogte ooit.

Lees meer...

 


19 januari 2021 -

Alle ondernemingen in een gebouw van de Stad Gent, Farys of sogent krijgen voor de maanden juni tot en met december 2020 een betalingsuitstel voor de huurgelden en voor de forfaitaire bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen. 

Lees meer...

 


<<  1   2   3   5   10   25   50   78     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.