Vragen

28 08 2023 - De laatste weken ontving raadslid Stephanie D'Hose nogal klachten over de netheid van de openbare toiletten. Diverse openbare toiletten lagen er blijkbaar smerig en vies bij: penetrante geur, overal toiletpapier op de grond, verstopte toiletten en lavo’s, veel graffiti, niet overal is er de mogelijkheid om uw handen te wassen, enz. Lees meer...2 08 2023 - Het Sportpaleis ook  Kuipke genaamd en de Floraliënhal worden beheerd door het Departement Facility Management en worden occasioneel beschikbaar gesteld.  Lees meer...13 juli 2023 - Het Centrum voor Jonge Kunst (CJK) is sinds 2000 gehuisvest in het kasteel Claeys-Bouüaert. Tot op vandaag werd het onderhoud, met uitzondering van de zomervakantie, gedaan in opdracht van de Stad Gent door een private partner. Hieraan zou vanaf 1 september 2023 een einde komen omwille van besparingen. Er zou nog éénmaal per week twee uur gepoetst worden. Het poetsen van de ramen, éénmaal per jaar, wordt eveneens geschrapt.  Lees meer...28 juni 2023 - Sinds de invoering van het circulatieplan telt het stadscentrum ook vijf voetgangersstraten: de Lange Munt, de Donkersteeg en de as Mageleinstraat-Kalandestraat-Koestraat zijn tussen 11u en 18u enkel toegankelijk voor voetgangers. Ook fietsers moeten dus afstappen en mogen er tijdens deze uren enkel passeren met de fiets aan de hand.  Lees meer...27 juni 2023 - De bewoners van het eiland Malem zijn al jaren vragende partij voor snelheidsremmende maatregelen in hun wijk, specifiek in de omgeving van het Weerstandsplein, op de plaats waar de auto’s de wijk binnenrijden. Onlangs gebeurde er nog een aanrijding met een kind van 3 jaar.  Lees meer...20 juni 2023 - Er heerst onvrede bij Gentenaars bij wie de aansluiting op het openbaar domein van hun brede oprit recent in opdracht van de stad versmald werd. Gevraagd naar de reden daarvoor, antwoordde de schepen dat het geen kwestie van ontharding is, maar van veiligheid. De schepen zei o.a. “Studies tonen aan dat hoe breder opritten zijn én hoe meer er zijn, hoe meer kans er is op ongevallen met zwakke weggebruikers” (De Gentenaar, 20/6). Lees meer...13 juni 2023 - Begin deze maand legde een nieuwe lichting agenten de eed af. Dankzij een gemoderniseerde aanwervingsprocedure en de duidelijke keuze van de stad Gent om in te zetten op de aangroei van het Gentse politiekorps, telt ons korps vandaag meer agenten dan ooit tevoren. Lees meer...5 juni 2023 - Op zondag 21 mei namen enkele duizenden mensen deel aan de stadsloop. De stadsloop is een van de vele wandel- en loopinitiatieven in Gent, en zeker een die Gent mee op de kaart zet als absolute loopstad. Over de fly-over lopen is dan ook een unieke ervaring, zo heeft gemeenteraadslid Christophe Peeters van horen zeggen… Lees meer...1 juni 2023 - Op 6 juli 2022 opende parking Het Getouw in de Bloemekenswijk. De 350 parkeerplaatsen zijn in de eerste plaats bedoeld voor werknemers en bezoekers van bedrijventerrein U-Connect en voor bewoners van de Bloemekenswijk zelf.  Lees meer...2 mei 2023 - Het plantvak op de Frans Van Ryhovelaan ter hoogte van huisnummer 198 is heel slecht onderhouden. Er groeit enkel wat onkruid en de rand van het vak is zwaar beschadigd, ogenschijnlijk ten gevolge van een aanrijding.  Lees meer...<<  1   2   3   5   10   25   50   93     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info