Werken Kortedagsteeg

13 oktober 2016

Van 11/10 tot 26/10 voeren FARYS en Stad Gent werken uit in de Kortedagsteeg, inclusief het kruispunt Ketelvest/Grote Huidevettershoek. Deze werken hebben niet alleen een grote impact op de bewoners en handelaars van de Kortedagsteeg zelf, maar ook van de Ketelvest, Saghermanstraat, Sint-Jansvest en omliggende straten.

Bewoners van deze omliggende straten ontvingen niet allemaal een bewonersbrief en waren dus niet van de werken op de hoogte. Bewoners beschikken er niet altijd over een bewonerskaart omdat ze een private parkeerplaats ter beschikking hebben. Die zijn tijdens bepaalde fases van de werken echter ontoegankelijk en men moet de wagen dan maar buiten de werfzone parkeren. De compenserende maatregelen zouden pas gelden indien de werken langer dan 14 dagen duren, wat hier niet het geval zou zijn. 

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hoe verklaart u dat bewoners in het weekend van 8/9-oktober nog niet op de hoogte waren van werken die op 11 oktober zouden aanvangen?
  • Welke maatregelen worden voorzien voor bewoners wiens private parkeerplaats tijdens de werken niet bereikbaar is?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Even schetsen: Van 11 tot 13 oktober heeft Farys dringende werken uitgevoerd aan de drinkwaterleiding in de Kortedagsteeg. Daarop volgend (van maandag 17 tot en met woensdag 26 oktober) zou de Stad de as Kortedagsteeg – Walpoortstraat her asfalteren.

De communicatie van Farys over het herstel van de drinkwaterleiding gebeurde tussen 30 september en 6 oktober, maar er werd enkel in de nabije omgeving van de werken gebust. Tijdens deze werken waren alle garages in de zijstraten van de as bereikbaar.

De communicatie van de Stad Gent naar alle bewoners en handelaars uit de omgeving met de volledige toelichting over beide werken én een omleidingsplan gebeurde op vrijdag 7 oktober, zowel naar handelaars (persoonlijk bezoek) als bewoners (per brief).

 In theorie is dat ruim op tijd voor het aankondigen van asfalteringswerken (10 dagen op voorhand), maar de werken van Farys kwamen hier tussen gefietst en de coördinatie over communicatie over beide werken kon beter. We werken er aan om dit soort zaken in de toekomst te vermijden door het oprichten van de MinderHinderCel.)

Naar aanleiding van heel wat vragen van handelaars en bewoners in de buurt, is beslist om de asfalteringswerken van de as Kortedagsteeg – Walpoortstraat NIET uit te voeren.

Bovendien zouden deze werken gebeuren in een periode waarin de bereikbaarheid van een aantal straten (doodlopend aan twee zijden) niet gegarandeerd kan worden door de werken in de Brabantdam.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.