Geuroverlast Donkersteeg

7 november 2016

Handelaars in de Donkersteeg maken melding van herhaaldelijke geuroverlast door wildplassen t.h.v. de fietsenstalling onder de luifel in de straat.

Concreet heb ik volgende vragen:

Bent u op de hoogte van de problematiek van het wildplassen op deze locatie en werd hiertegen al enige actie ondernomen?
Zo ja, welke? Zo nee, welke maatregelen zullen worden genomen om de overlast te beperken?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De problematiek omtrent de geurhinder van wildplassers in de Donkersteeg werd begin september 2016, via de Ombudsdienst, aan de Politie gemeld.

Uit buurtonderzoek bleek dat het wildplassen vermoedelijk afkomstig was van een viertal dakloze personen welke zich in die periode ophielden in de directe nabijheid van het Hema-winkelcomplex, hoek Donkersteeg-Korenmarkt. Toezicht door de Politie levert uiteraard niets op gezien de feiten zich niet voordoen in de aanwezigheid van een politieambtenaar.

Betrokkenen werden wel aangesproken door de buurtinspecteur.

Sinds de daklozen zich hebben verplaatst kwamen er geen meldingen meer van geurhinder in de Donkersteeg.

Het feit dat de geurhinder zich opnieuw voordoet is een nieuw gegeven dat onmiddellijk aan de buurtinspecteur werd doorgegeven.

Melders kunnen steeds beroep doen op de politiediensten wanneer zij geconfronteerd worden met dergelijke overlast zodat de buurtinspecteur zo spoedig mogelijk kan interveniëren. Zij contacteren hiervoor best het Commissariaat Gent-Centrum, 09/266.61.30 of via mail meldpunt@politie.gent.be.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.