Standaard 70 in plaats van 90 km/u

23 november 2016

Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 km/u de norm buiten de bebouwde kom. Hiermee wil Vlaanderen de verkeersveiligheid vergroten en het aantal verkeersborden langs de weg verminderen.

Om ook na 1 januari 2017 in overeenstemming te zijn met de nieuwe regelgeving vraagt het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid aan de lokale wegbeheerders om de borden C43 “70” te verwijderen en afwijkende snelheidsregimes aan te duiden met nieuwe borden. Ongetwijfeld zal dit ook een impact hebben in Gent.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hoeveel borden in Gent zullen verwijderd en/of vervangen moeten worden?
  • Wat is hiervoor de timing?
  • Zal van de vervanging gebruik worden gemaakt om ook snelheidsregimes aan te passen? Zo ja, over welke wegen gaat het concreet?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

In Vlaanderen, op heel wat wegen buiten de bebouwde kom is de snelheid al beperkt tot 70 km/u door verkeersborden. Gent is een verstedelijkt gebied, met een grote bebouwde kom.

Het aantal stadswegen buiten bebouwde kom is bijgevolg relatief beperkt en tevens zijn er niet heel veel stadswegen buiten die bebouwde kom met een aangepast snelheidsregime.

Op de wegen waar een limiet van 70 km/u geldt, moeten vanaf 1 januari 2017 niet langer borden staan. Het concreet aantal borden moet nader bepaald worden, maar we vermoeden dat dit redelijk beperkt zal zijn. Deze borden worden, naar alle waarschijnlijkheid, in de loop van 2017 verwijderd.

Bij deze wijziging van signalisatie zullen in principe geen snelheidsregimes wijzigen. De afdeling Beleid van het Mobiliteitsbedrijf is wel bezig met een snelheidsvisie te ontwikkelen voor alle wegen in Gent. Er zal geen grote verandering plaatsvinden totdat deze visie gevalideerd wordt door het Gentse stadsbestuur.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.