Dubbelgebruik parkeerplaatsen Bloemekenswijk

23 november 2016

In het verleden heb ik reeds verschillende vragen gesteld over de hoge parkeerdruk waarmee bewoners in de Bloemekenswijk worden geconfronteerd. In antwoord op mijn vraag in het vragenuur van maart hierover stelde u dat de gesprekken over mogelijk dubbelgebruik van private parkeerterreinen nog niet waren afgelopen en blijvend zou gezocht worden naar mogelijkheden.

Via sociale media vernemen we dat door de private terreineigenaar van de parking van Delhaize en C&A in de Bloemekenswijk een parkeerregime zal worden ingevoerd dat dubbelgebruik door bewoners mogelijk maakt.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Op welke manier zal het dubbelgebruik georganiseerd worden?
  • Welke is de rol van de stad en/of het mobiliteitsbedrijf hierin?
  • Op welke manier zal dit aan de bewoners gecommuniceerd worden?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Overdag is de parking bedoeld voor de klanten van Delhaize en C&A. Het eerste uur kan men gratis parkeren, vanaf het tweede uur geldt het tarief van twee euro. Na de openingsuren van de winkels zullen bewoners hier kunnen parkeren, mits de aankoop van een nachtabonnement. APCOA zal deze abonnementen aanbieden aan een vast tarief. Dit laatste is nog in beraad.

De parking wordt, in opdracht van de uitbaters van Delhaize en C&A, beheert door APCOA. Het Mobiliteitsbedrijf is ingelicht dat deze parking betalend wordt en dat APCOA nachtabonnementen. Er is dus geen sprake van samenwerkingsovereenkomst.

APCOA staat in voor de communivatie. Voor meer concrete informatie kan men bij hen terecht.

De dienst Beleidsparticipatie heeft via de facebookpagina van de wijkregisseur gecommuniceerd over deze parking. Op deze manier willen ze de bewoners informeren en een rechtsstreekse link aanbieden naar de site van APCOA.

Filip Watteew
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.