Ingebruikname nieuwe parkeerautomaten

14 februari 2017

Tijdens de voorbije gemeenteraad werd omstandig geantwoord op de vragen over de problemen die opduiken bij de ingebruikname van de nieuwe parkeerautomaten in Gent. Op mijn concrete suggesties m.b.t. de bijkomende signalisatie, de gebruikte terminologie en het aanbieden van een instructiefilmpje werd echter niet ingegaan.

Concreet herhaal ik dan ook volgende vragen:

  • Kan alsnog overwogen worden om de betalende zones, de plaats van de parkeerautomaten en de voorbehouden bewonersplaatsen bijkomend te signaleren? Niet met wegmarkering, maar met speciaal daarvoor voorziene trottoirtegels die een duurzaam resultaat garanderen?
  • Bent u bereid de gehanteerde terminologie (‘kortparkeren’, ‘langparkeren’) in heroverweging te nemen en te vervangen door duidelijkere begrippen zoals bvb. ‘Standaardticket’ en ‘Dagticket’, naar analogie met andere steden? 
  • Bent u bereid om, naast de gedrukte handleiding, een duidelijk instructiefilmpje te voorzien die gebruikers vertrouwd maken met het gebruik van de parkeerautomaten?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De locatie van de parkeerautomaten wordt extra gesignaleerd aan de hand van infoborden. De installatie hiervan gebeurt wijk per wijk. Indien nadien nog steeds blijkt dat de signalisatie onvoldoende is, kunnen we alternatieve en/of bijkomende signalisatie overwegen, waaronder ook de installatie van trottoirtegels (ism Dienst Wegen).

We bekijken de mogelijkheid om de huidige terminologie (kortparkeren,… naar analogie met de terminologie in het retributiereglement) op de parkeerautomaten aan te passen, zodat het duidelijker is voor burgers. Welke terminologie het wordt, wordt nog onderzocht.

Tot slot zijn we samen met dienst Communicatie bezig met de voorbereiding van een instructiefilmpje over de parkeerautomaten.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.