Overlast vogels Coupure

9 februari 2017

Bewoners van de Coupure t.h.v. huisnummer 90 ondervinden overlast van eksters die zich in de bomen langs het water bevinden. Het gaat zowel om geluidsoverlast, als uitwerpselen en het openpikken van vuilniszakken.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

Bent u op de hoogte van deze situatie en welke stappen worden desgevallend ondernomen?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Vooreerst wens ik te verduidelijken dat openbaar groen en natuurontwikkeling, zo ook 'wilde' of inheemse vogels, voortaan tot de bevoegdheden van schepen Coddens worden gerekend. Gezien de gebeurtenissen van afgelopen week, waardoor het even onduidelijk was wie welke bevoegdheden van Tom Balthazar zou overnemen, krijgt u het antwoord hiervoor eenmalig van mij.

Het stadsbestuur is er zich van bewust dat bepaalde vogelsoorten voor overlast kunnen zorgen en dat een proactief beleid van de stad noodzakelijk is. Zo wordt een mix van maatregelen ingezet om op een diervriendelijke en natuurlijke wijze, maar efficiënte manier de overlast van stadsduiven te beperken. Met succes, want de stad heeft geen echt duivenprobleem.

In het geval van overlast veroorzaakt door eksters, kan de stad daarentegen weinig ondernemen. Eksters zijn door Vlaanderen erkend als beschermde vogelsoort artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer).

Het is verboden om eksters opzettelijk te doden, te vangen of opzettelijk en betekenisvol te verstoren. Ook eieren van deze vogelsoort mogen niet vernield, beschadigd of verzameld worden.

De Vlaamse regering staat hierop een aantal uitzonderingen toe, terug te vinden in het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Soortenbesluit van 15 mei 2009:

indien er belangrijke schade aan professioneel geteelde gewassen wordt aangebracht;
om wilde fauna en flora te beschermen, of natuurlijke habitat in stand te houden.

Die uitzonderingen zijn in dit geval niet van toepassing en dus kan de Stad hierin niets ondernemen.

Meer vragen hierover richt u best meteen aan schepen Coddens.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.