Overleg tramlijn 22

28 februari 2017

Het voornemen van De Lijn om tramlijn 22 af te schaffen heeft al heel wat reactie teweeg gebracht. Informeel vernam ik vorige week echter dat er overleg zou zijn geweest over het voortbestaan van tramlijn 22 en ook via de pers vernamen we dat de minister zijn administratie zou hebben gevraagd om de opties voor tramlijn 22 opnieuw te bekijken.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

Kunt u bevestigen of er inderdaad overleg heeft plaatsgevonden? Zo ja, wat was het resultaat hiervan?

Camille Daman
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen TreinTramBus en De Lijn over Lijn 22.

De Lijn heeft omstandig gemotiveerd waarom het omwille van operationele redenen niet mogelijk is om gelijktijdig trams te parkeren onder het viaduct, en de tramhalte 'Dienstencentrum Gentbrugge' te bedienen.

TreinTramBus blijft zich vragen stellen bij deze conclusie en aanpak.

De Lijn heeft zich wel geëngageerd om het niet bedienen van Lijn 22 te beschouwen als een tijdelijke situatie. Van zodra de stelplaats gerealiseerd wordt, zal deze lijn opnieuw bediend worden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.