Verkeersplaatjes type Gent

8 maart 2017

In januari nam het college formeel kennis van het  eindrapport 'IPOD III: Richtlijnen openbaar domein: principes en toepassing objecten'. In antwoord op mijn eerdere vraag over een nieuw, uniform en meer esthetisch design voor verkeerspaaltjes in Gent verwees u naar IPOD III om over te kunnen gaan tot het uitschrijven van ontwerpopdrachten om te komen tot een definitieve vormgeving en technische uitwerking van verschillende objecten, zoals ook paaltjes.

In het eindrapport wordt algemeen voorgesteld om te kiezen voor 1 standaard paaltje dat gebaseerd is op het typisch Gentse gietijzeren paaltje met logo en dit in enkele varianten (hout, metaal, flexibel...) om aan de verschillende functies te kunnen voldoen.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hoe zal concreet met de aanbevelingen en aandachtspunten voor de uitwerking van paaltjes uit IPOD III worden omgegaan?
  • Zullen alle aanwezige paaltjes, ook in de deelgemeenten, systematisch vervangen worden door de nieuwe ontwerpen?
  • Wanneer zal het resultaat hiervan, vooral in het historisch centrum, zichtbaar worden in het straatbeeld?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Antwoord op vraag 1

Het is de bedoeling om in een open aanbesteding of offertevraag over te gaan tot een verfijning en opmaak van prototypes en richtlijnen in functie van de realisatie van de gekozen objecten in de openbare ruimte. De volgende stap bestaat uit een bestek uitschrijven met 4 deelopdrachten voor:

  • de verdere coördinatie en verfijning (deelopdracht1)
  • het verder uitwerken van de objecten - vormgeving van het straatmeubilair volgens IPOD III (deelopdracht 2)
  • het uitwerken, plaatsen en op punt stellen van prototypes (deelopdracht 3)
  • het uitwerken van richtlijnen/bestek bepalingen voor de levering van het straatmeubilair (deelopdracht 4)


We vermoeden dat tussen toewijzing van de opdracht en uitvoering prototypes, overleg, afstemming en oplevering er ruim 1 jaar zal verlopen alvorens bestekken tot grootschalige productie kunnen opgestart worden. Op heden verwachten we ook binnen de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen de aanstelling van een nieuwe medewerker die dit dossier in zijn takenpakket zal toevertrouwd krijgen.  In de hoop dat nog dit jaar een bestek kan worden opgemaakt en goedgekeurd in de gemeenteraad laatste kwartaal 2017 zou volgens de vooruitgang ergens medio 2018/eind 2018 de eerste prototypes in het straatbeeld moeten verschijnen en zouden we half 2019 alle objecten definitief bepaald willen zien. Ondertussen bekijken we, in afwachting van voorgaande, of tussentijdse bestellingen van straatmeubilair bv. reeds in de nieuwe kleur voor het straatmeubilair (RAL 6003 – olijfgroen) kunnen geleverd worden.


Antwoord op vraag 2

Bedoeling is niet om in één beweging alle paaltjes te gaan vervangen door de nieuwe paaltjes daar dit naar investering in personeel en materiaal bijna onmogelijk is en financieel ook niet haalbaar (vandaag zijn er meer dan 33.000 anti-parkeerpaaltjes). De huidige paaltjes zullen ook niet allemaal einde afschrijving zijn. Wel zal bij nieuw aanleg over het ganse grondgebied het juiste type worden toegepast zodra deze beschikbaar zijn alsook bij vervanging door aanrijdingen, nieuwe verkeerstechnische of mobiliteitsdossiers e.d.  


Antwoord op vraag 3

De eerste nieuwe paaltjes zullen ergens eind 2018, begin 2019 in het straatbeeld verschijnen (zie antwoord op vraag 1). Dan begint de geleidelijke vervanging van de huidige paaltjes (zie antwoord vraag 2). Deze omschakeling op gans grondgebied Gent zal dus enkele jaren vergen om tot een volledig uniform straatbeeld te komen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.