Informatieborden met stadsplan

7 maart 2017

Behoudens vergissing was in de uitvoerige presentatie tijdens de voorbije themacommissie over de verdere uitrol van het circulatieplan niks opgenomen m.b.t. de in het straatbeeld aanwezige informatieborden met stadsplan. Veel van deze informatieborden maken deel uit van de overheidsopdracht voor het leveren, plaatsen en onderhouden van straatmeubilair.

Volgens de overeenkomst worden de stadsplannen iedere 4 jaar vernieuwd en verwisseld op de infoborden door de opdrachtnemer.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Werd het verwisselen van de stadsplannen, in aanloop naar de invoering van het circulatieplan, voorzien?
  • Zo ja, wanneer zal dit gebeuren?
  • Zo nee, wat is hiervoor de reden en wanneer zullen de stadsplannen alsnog gewisseld worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De stadsplannen in de informatieborden die CCB zet, behoren tot het bestek. Alle wijzigingen zijn dus in opdracht van de Stad Gent en de gewijzigde plannen zijn ook door de Stad Gent aan te leveren.

Omdat bij de opmaak van het bestek straatmeubilair er nog niets concreet van het mobiliteitsplan was gekend, is in het bestek ook geen rekening gehouden om de specifieke datum (3 arpil 2017) op te nemen als een verplichte wissel van de stadsplannen.

In eerste instantie komen er waarschuwingsstickers op de huidige kaarten in de informatieborden. Deze stickers wijzen potentiële lezers van het plan op gewijzigde rijrichtingen. De kaarten blijven echter nog steeds relevant ter oriëntatie, zeker voor voetgangers en fietsers.

Ondertussen bereidt dienst Communicatie de definitieve plannen voor, met telkens een detailkaart per locatie. Deze detailkaarten zullen in de loop van de komende weken uitgehangen worden in de informatieborden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.