Kampeerwagens Yachtdreef

24 september 2018

De afgelopen jaren vroeg ik al meermaals naar meer en betere infrastructuur voor kampeerwagens in Gent. Dat er duidelijk vraag is naar extra capaciteit in onze stad blijkt uit de permanente aanwezigheid van kampeerwagens op de parking langs de Yachtdreef.

Aangezien daar geen voorzieningen zijn, dumpt men afval bij de roeiclub en krijgt men er voortdurend vragen om gebruik te kunnen maken van het sanitair. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Bent u op de hoogte van de aanwezigheid van de kampeerwagens op de parking?
  • Is kamperen (overnachten) hier toegelaten?
  • Werden al flankerende maatregelen genomen? Bvb. extra afvalkorven.

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De gratis parking aan de Yachtdreef is inderdaad een aantrekkelijke plaats geworden voor mobilhomes die er niet alleen parkeren, maar er ook overnachten, wat niet is toegestaan. De enige mogelijkheid tot optreden tegen kamperen op een parking is de GAS-wetgeving dan wel de gemeentelijke verordeningen.  Dit houdt echter in dat er omstandige vaststellingen dienen te gebeuren op de daartoe aangepaste tijdstippen (’s nachts dan wel in de vroege morgen) gezien het kamperen een feitenkwestie is (overnachten, koken, wassen).

Gezien de handhaving van het kampeerverbod in de praktijk moeilijk tot niet realiseerbaar is, werd recent besloten om de parking in de toekomst niet langer beschikbaar te stellen voor mobilhomes. Mobilhomes zullen m.a.w. ook niet meer kunnen parkeren aan de Yachtdreef. Op die manier zal ook de afgeleide hinder die met het verboden kamperen gepaard ging (sluikstorten, lawaai, geurhinder…) verdwijnen. Het Mobiliteitsbedrijf zal instaan voor de plaatsing van de noodzakelijke borden ter aanduiding van de gewijzigde parkeersituatie. Een exacte timing is hiervoor nog niet gekend.

Wij zullen de impact van het parkeerverbod voor mobilhomes monitoren en eventuele neveneffecten gepast opvolgen. Het is alvast zo dat de capaciteit van de staanplaatsen voor mobilhomes aan de Blaarmeersen gedurende de zomermaanden niet volzet was.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.