Fietsstraat Coupure

4 februari 2019

Coupure Links is sedert december 2018 een fietsstraat. Fietsers mogen zich vanaf dat moment op de rijbaan begeven en hebben voorrang op automobilisten. Ik krijg echter het signaal van de werknemers van de Refuge (Coupure Links 275) dat de situatie momenteel niet zonder gevaar is, en dit zowel voor de automobilisten als voor de fietsers.

Personeel dat met de wagen de Coupure wil opdraaien vanuit de ondergrondse parking van het gebouw richting Rozemarijnbrug moet de facto met de helft van de wagen op de rijbaan komen alvorens men kan zien of er geen fietsers (die uiteraard in beide richtingen mogen fietsen) aan komen gereden.

Op de hoek met de Bijlokestraat en de Coupure doet zich hetzelfde probleem voor. Ook daar is opdraaien van de Coupure niet zonder gevaar.

  • Bent u op de hoogte van dit probleem?
  • Bent u bereid om maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid voor alle actoren te vergroten?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid


Antwoord:

We hebben de vraag gekregen van de Refuge en bekeken. We zullen er ter hoogte van de ondergrondse parking van de Refuge de parkeerstrook aan de linkerzijde als je uit de oprit komt een stukje inkorten om de zichtbaarheid op de fietsers die van links komen en dus het dichtst bij de wagens fietsen te verbeteren. Ter hoogte van de Bijlokestraat is er volgens ons reeds een voldoende ruime parkeervrije strook op de hoek (6,20m links en 5,75m rechts) zodat het ons niet nodig lijkt om hier aanpassingen te doen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Openbare Werken, Architectuur en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.