Interactief zwerfvuil rapen

19 mei 2020

Onlangs wandelde gemeenteraadslid Stephanie D'Hose in de Gentbrugse Meersen en zag zij een gezin met grijpstokken zwerfvuil opruimen, wat een heel mooi gebaar is.

Verschillende steden/gemeenten voorzien voor hun inwoners gratis grijpstokken, handschoenen en zakken om tijdens de wandeling zwerfvuil op te ruimen.

Met de app WePlog kan iedereen zwerfvuil ruimen (ploggen). Gebruikers van de app zien welke straten in hun buurt al zijn schoongemaakt en welke straten nog een opruimbeurt moeten krijgen. Zo ontstaat een platform van ploggers die samen hun stad proper houden. De app WePlog kan gratis gedownload worden.

Vraag:
Kan er in Gent ook zo’n actie opgezet worden waarbij gratis grijpstokken, handschoenen en zakken ter beschikking worden gesteld aan de vrijwilligers die willen ploggen?

Antwoord:
Uiteraard kunnen Gentenaars die mee onze stad proper willen maken beroep doen op IVAGO. Dit gebeurt via een netheidscharter en bestaat al verschillende jaren.

Wie een netheidscharter afsluit kan rekenen op:

Een persoonlijke begeleiding en verzekering door IVAGO.
Gratis ontlenen van materiaal zoals grijpers, hesjes, handschoenen, veegborstel, veegvuilzakken, ...
Veegvuilzakken (restafval en pmd) of de huur van een gratis container om al het verzamelde afval in te deponeren.
Ophaling van het ingezamelde afval nadat je ons per mail of telefonisch gecontacteerd hebt.

Er zijn intussen meer dan 700 Gentenaren die regelmatig via een netheidscharter hun straat, buurt of park proper maken. En tijdens deze coronacrisis kwamen daar nog heel wat mensen bij.

In de beleidsnota Proper Gent die binnenkort wordt voorgesteld op de commissie kan je ook lezen dat we dit concept in een nieuw jasje willen steken en laagdrempeliger maken en nog meer willen promoten.

Tegelijkertijd zijn we ook aan het kijken welke apps geschikt zijn om aan onze vrijwilligers aan te bieden, waaronder ook WePlog. Er zijn intussen heel wat apps op de markt met elk verschillende functionaliteiten. Ook OVAM is deze aan het bekijken.

Ik ben ervan overtuigd dat we nog een pak meer Gentenaars kunnen motiveren om een engagement voor proper Gent op te nemen, dat wil ik absoluut faciliteren.

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.