fietspad Victor Braeckmanlaan

1 april 2021

De fietspaden op de Alfons Braeckmanlaan liggen er niet goed bij. Het is er niet aangenaam om er te fietsen: er zijn gaten in het betonnen fietspad. Nochtans ligt de Alfons Braeckmanlaan op een fietsroute en passeren er elke dag vele tientallen fietsers. 

Vraag:
Is deze problematiek u bekend?
Is een heraanleg van het fietspad voorzien? Op welke termijn?
Welk budget trekt de stad hiervoor uit? 

Veli Yüksel
Gemeenteraadslid

Antwoord:
1- Is deze problematiek u bekend?

De Alfons Braeckmanlaan is een lange straat met wisselende breedtes en fietspaden. Aangezien er geen plannetje of specifieke straatnamen zijn vermeld, vermoeden we dat u het heeft over de fietspaden tussen Victor Braeckmanlaan en de Koerspleinstraat.

wortels van de bomen drukken de betonplaten hier en daar op. Deze fietspaden zijn niet meer in nieuwstaat; de kwaliteit van de betonplaten zelf is nog aanvaardbaar. Volgens de WIS hebben ze kwaliteit C1. Door wortelopdruk zijn er hier en daar wel ongelijkheden bij aansluitingen tussen platen.

2- Is een heraanleg van het fietspad voorzien?

De meest ongelijke voegen zijn door lokale herstellingswerken opgeknapt. Om een optimale fietsbeleving met vlakke rijweg en maximaal fietscomfort te bekomen zouden we het volledige fietspad moeten heraanleggen. Door de aanwezigheid van de bomen, die ook waardevol en beeldbepalend zijn in deze straat, is dit echter geen sinecure.

De rijweg watert af over de parkeerstrook en het fietspad richting boordstenen (voetpad). Het fietspad kan dus niet hoger aangelegd worden (wortels bomen zitten nl. te hoog) zonder de volledige afwatering aan te passen. Dit vraagt een integrale aanpak omdat we dan ook de afwatering volledig dienen aan te passen. Momenteel is de capaciteit voor integrale heraanleg volgepland met wegen die omwille van de mindere kwaliteit of koppeling met rioleringswerken hoger op de prioriteiten staan.

Een integrale heraanleg is momenteel niet ingepland. De controleurs bij DWBW doen wel de nodige opvolging en initiëren onderhoudswerken waar nodig.

3- Welk budget trekt de stad hiervoor uit?

Een integrale heraanleg is momenteel niet in de planning voorzien. De budgetten voor onderhoudswerken zijn voorzien via de reguliere onderhoudsenveloppe.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.