toeristische boottochten

26 maart 2021

Door het uitbreken van de coronacrisis werden ook de toeristenbootjes in onze stad getroffen. Tijdens de eerste lockdown gingen de bootjes aan de kant. Pas in juni 2020 mochten de bootjes toeristen varen met beperkte capaciteit (60%) en volgens een strikt protocol.

Momenteel varen de bootjes niet uit, en dat sinds oktober 2020.

Vraag:
Hoeveel passagiers hebben de rederijen actief in Gent vervoerd in 2020: graag opsplitsing per maand/per rit? 
Hoeveel passagiers werden er in 2019 vervoerd: graag opsplitsing per maand/per rit? 
Is het verlies voor 2020 voor de rederijen becijferd?
Op welke vormen van (stedelijke) ondersteuning kunnen zij beroep doen?

Veli Yüksel
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Bedankt voor uw vraag betreffende de toeristische boottochten. Net zoals de hele toeristische sector heeft corona bijzonder zware gevolgen voor hen.

We houden vinger aan de pols, zo goed als wekelijks via de dienst Toerisme, en periodiek door mezelf.

De meeste gegevens die u opvraagt zijn echter geen informatie waar wij als Stad over beschikken noch opportuun in de bedrijfseconomische context waarin de diverse aanbieders van bootjes om deze vanuit onze positie op te vragen.

Anders dan in Brugge hebben we geen zicht op het aantal verkochte tickets per rederij. Daar worden de tickets door de stad geleverd en gaat er per verkocht ticket 2 € naar de stadskas (voorheen 1 €, maar door de aankoop van de elektrische vaartuigen 1 € extra).

Dit brengt ons direct bij de laatste vraag: de ondersteuning. Aangezien zij geen rechtstreeks taxatie betalen aan de stad, kunnen we die – zoals bv de terrasbelasting – ook niet vrijstellen. Dit neemt niet weg dat we op andere manieren trachten ondersteuning te bieden bv. door herinplannen 7senses tour, pakketten van hotels met boottickets, promotie van de citycard waarin aanbod bootjes zit inbegrepen, hebben we pakketten opgezet waarbij touringcars hun toeristen afzetten aan Stam om van daar over te stappen op de bootjes.
Ook vanuit Toerisme Vlaanderen werd de mogelijkheid geopperd om in te stappen in het Stimulusprogramma om 25% investeringssubsidie te krijgen bv. bij het verduurzamen van de vloot.

Als Stad hebben we ook investeringsmiddelen vrij gemaakt om in te zetten op diverse investeringsinitiatieven die verduurzaming stimuleren. In eerste orde hebben we die aangehaakt aan het Stimulusprogramma om zeker alle goede Gentse dossiers te kunnen financieren moesten de Vlaamse middelen uitgeput zijn. Indien er middelen niet aangewend zouden zijn, zullen we gericht met een aantal toeristische actoren en sectoren bekijken op welke manier de beste en meest gerichte ondersteuning kan worden gegeven.

En uiteraard staan we “in de coulissen” klaar met marketingcampagnes om Gent als unieke citytrip te herlanceren vanaf er enig perspectief is om heropening van de Reca, het afspraakloos shoppen én uiteraard de bootjes.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.