centrale keuken woonzorgcentra

15 april 2021

Bij de opmaak van het meerjarenbudget 2020-2025 werd er beslist om voortaan niet meer in ieder woonzorgcentrum een eigen warme keuken te voorzien, maar te werken met één centrale keuken in het Zuiderlicht te Mariakerke. De maaltijden zullen koud maar klaargemaakt toekomen in de woonzorgcentra en in een regenereerkar opgewarmd worden.  

Vraag:
Is deze nieuwe werkwijze reeds opgestart ?
Zo ja, wat zijn de bevindingen ?
Zijn er  zaken voor verbetering vatbaar ?
Hoeveel bedraagt de besparing ?
Indien neen, waarom is de nieuwe werkwijze  (nog) niet doorgevoerd ?

Nicolas Vanden Eynden
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Is deze nieuwe werkwijze reeds opgestart ?

Neen, op 3 mei start het team op in de centrale keuken, de eerste uitvoer is gepland op 15 mei.

Zo ja, wat zijn de bevindingen ?

Zijn er zaken voor verbetering vatbaar ?

Hoeveel bedraagt de besparing ?

Via de implementatie van een centrale keuken voor de woonzorgcentra willen we een structurele besparing (wegwerken van verlies) realiseren van euro 548.688. Deze besparing zal gerealiseerd worden door de afbouw van het aantal geranten bij Sodexo en de geleidelijke afbouw van onze personeelsbezetting. Voor 2021 bedraagt de besparing 274.344 € vanaf 2022 zal het jaarlijkse structureel bedrag gehaald worden.

Indien neen, waarom is de nieuwe werkwijze (nog) niet doorgevoerd ?

De nieuwe werkwijze was gepland in het najaar 2020, maar medio vorig jaar werd er beslist om vanwege de coronacrisis  de opstart met 6 maanden uit te stellen. Dit gelet de vertraging van de uit te voeren werken aan het koelsysteem en de latere timing van de levering van de regeneratiewagens. Gezien de hevigheid van de 2de golf waarmee de woonzorgcentra geconfronteerd werd, was dit een juiste beslissing.

We voorzien een eerste grondige evaluatie in september – oktober 2021.

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal beleid & Armoedebestrijding, Gezondheid & Zorg,  Seniorenbeleid en Financiën

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.