Opleiding leerkrachten

8 oktober 2021

Leerkrachten vervullen misschien wel een van de belangrijkste jobs in onze maatschappij: het vormen en opleiden van onze jongeren, in heel brede zin. Ze geven op die manier mee vorm aan de toekomst. Om die belangrijke taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, is het van belang dat onze leerkrachten zo goed mogelijk omkaderd worden.

Eén van de vormen van omkadering is adequate opleiding. Niet enkel om het noodzakelijke diploma te behalen, maar ook doorheen hun volledige loopbaan. Zo blijven onze leerkrachten zowel inhoudelijk als didactisch bij, en leren ze ook omgaan met maatschappelijke trends en uitdagingen die er ten tijde van hun eigen studies mogelijk niet waren.

Vraag:
Hoeveel uren vorming per leerkracht is er jaarlijks voorzien in het stedelijk onderwijs, opgesplitst naar kleuter, lager en secundair?
Om welke soorten vorming of opleiding gaat het? Vaktechnisch, didactisch,…?
In welke mate zijn deze opleidingen vrijwillig of verplicht?

Mieke Bouve
Gemeenteraadslid

Het antwoord van de schepen leest u hier.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.