Sleutelkluisjes

15 oktober 2021

In 2014 werd er vanuit OCMW Gent een project rond sleutelkluisjes gestart in verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen. Het eerste sleutelkluisje werd geplaatst in 2015. Dit om op een veilige manier thuiszorgdiensten een vlotte toegang te geven, vooral bij senioren die extra ondersteuning nodig hadden om langer thuis te kunnen wonen.

Er stapten vijf huisvestingsmaatschappijen en drie thuiszorgorganisaties mee in het project. Er werden toen 22 kluisjes geïnstalleerd.

Vraag:
Hoe evalueert u het gebruik van de sleutelkluisjes?
Hoeveel werden er intussen geplaatst?
Hoe wordt dit ervaren door de bewoners zelf? 

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
In 2014 zijn we gestart met de sleutelkluisjes om op een efficiënte en veilige manier thuiszorgdiensten toegang te verschaffen tot de sociale appartementen in Gent om zo cliënten te kunnen bereiken die de deur van de hoofdingang zelf niet kunnen openen.

De Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen plaatsen een sleutelkluisje bij de gemeenschappelijke toegangsdeur van het appartementsgebouw. De bewoner moet dit niet aanvragen noch bekostigen. In dat kluisje zit de sleutel van de gemeenschappelijke toegangsdeur. De thuiszorgdiensten die dit nodig hebben, kunnen de code opvragen van dit kluisje.

Via een web applicatie kunnen de thuiszorgdiensten die partner zijn binnen de overeenkomst, de code opvragen van alle geplaatste kluisjes. Via diezelfde applicatie kunnen ook nieuwe kluisjes worden aangevraagd voor appartementsblokken waar nog geen kluisje aanwezig is. OCMW Gent coördineert de aanvragen en beheert de codes. Elk kluisje heeft een unieke code en 2x per jaar worden alle codes gewijzigd om de veiligheid te garanderen. De codewijzigingen gebeuren door vrijwilligers die door Bond Moyson en OCMW Gent worden ingezet.

Thuiszorgdiensten hoeven geen sleutels meer mee te nemen van verschillende woningen, bewoners moeten geen sleutels meer wegstoppen in de brievenbus, er hoeven geen 10 sleutelkluisjes meer te hangen in de inkomhal/brievenbussen.

We merken dat dit goed werkt en zien dan ook een stijging in het aantal aanvragen voor het plaatsen van de sleutelkluisjes als een stijging in het aantal betrokken thuiszorgdiensten.

In 2014 startten we met dit project. Toen hadden we een goede samenwerking met 5 sociale huisvestingsmaatschappijen (WoninGent, Gentse Haard, Volkshaard, ABC, Merelbeekse Sociale Woningen (ondertussen Habitare) en deze zet zich tot op heden verder.

Daarnaast hadden we een samenwerking met 3 thuiszorgdiensten (Wit-Gele Kruis, Bond Moyson, Solidariteit voor het Gezin). Deze is ondertussen uitgebreid naar een samenwerking met 6 thuiszorgdiensten (Wit-Gele kruis, IMens (Bond Moyson en Solidariteit voor het Gezin), Partena, de Wijkgezondheidscentra en de vereniging van zelfstandige thuisverpleging). Er werden proactief steeds nieuwe thuiszorgpartners aangeschreven om zo het project breder te laten uitrollen.

Waar we in 2014 startten met 22 sleutelkluisjes, hebben we vandaag 192 kluisjes! Een groei van 170 kluisjes op 6 jaar tijd.

Daardoor hebben diensten momenteel toegang tot 5043 appartementen.

Voor de bewoners zelf is dit een enorme meerwaarde. Dat blijkt ook uit de enorme stijging van aanvragen voor sleutelkluisjes.

Mensen die zelf de deur niet kunnen gaan opendoen omdat ze minder mobiel zijn of om een andere reden, kunnen gegarandeerd de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Daarnaast zorgt dit systeem ook voor de nodige veiligheid voor de bewoners en voor de thuiszorgdiensten. Voor de thuiszorgdiensten levert dit ook tijdswinst op.

Dit alles kadert perfect in onze visie rond ouder worden in de stad Gent; burgers moeten de kans hebben om zo lang mogelijk thuis te wonen omkaderd met de juiste zorgen.

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal beleid & Armoedebestrijding, Gezondheid & Zorg, Seniorenbeleid en Financiën

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.