Herwaardering Paul de Smet de Naeyerpark

7 februari 2023

Het Paul de Smet de Naeyerpark ligt centraal in het Miljoenenkwartier en voor velen eigenlijk een wat verborgen pareltje in onze stad. In het najaar van vorig jaar startten de werken voor de herwaardering van dit prachtig stukje groen dat werd aangelegd in de zone waar in 1913 de Wereldtentoonstelling plaatsvond. De belangrijkste ingreep is het verwijderen van de asfaltstroken tussen de drie parkzones om zo één aaneensluitend park te creëren.

De grote werkzaamheden hadden eind 2022 al afgerond moeten zijn, maar liepen vertraging op door de weersomstandigheden.

Vraag:
Wanneer zullen de werken volledig afgerond zijn?
Is er al een concrete timing voor de openstelling van het heraangelegde park?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De volledige afwerking wordt verwacht tegen juni. De reden voor deze late afwerking zijn de lange leveringstermijnen voor de laatste spelprikkels. De meeste werkzaamheden worden in februari afgerond waarna we een ingebruikname van de doorsteken voorzien eind maart.

De werken liepen inderdaad vertraging op onder meer door de slechte weersomstandigheden. De werken aan de centrale rondgang duurden ook langer dan verwacht. In functie van de voorziene heraanleg met platines moest onder begeleiding van een boomspecialist het wortelgestel van de Honingbomen worden onderzocht. Deze bomen maken deel uit van het beschermde stadsgezicht. Uit het onderzoek bleek dat het behoud van de wortels en een optimale standplaatsconditie van de bomen alleen kon verzekerd worden door aanleg in halfverharding met een minimale fundering. Voor deze wijziging was opnieuw goedkeuring van Agentschap Onroerend Erfgoed en een openbaar onderzoek nodig.

De openstelling van het park kan na de voorlopige oplevering bij volledige afwerking in juni.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info